Stor forskningsbevilling til undersøgelse af demokratisering

Projektet Varieties of Democracy har netop modtaget en stor millionbevilling til demokratiseringsforskning baseret på nye data fra hele verden. Ambitionen er at give en bedre forklaring på, hvorfor nogle lande er mere demokratiske end andre.

Forskerne fra V-dem samlet til konference i Gøteborg.

Hvorfor bliver og forbliver nogle lande demokratiske og andre ikke? Det arbejder forskerne bag projektet Varieties of Democracy (V-Dem) på at finde ud af. En bevilling på hele 37,6 millioner svenske kroner fra Riksbankens Jubileumsfond muliggør nu, at V-Dem kan videreudvikle sig fra blot at være et kæmpe dataindsamlingsprojekt til også dække over forskning i, hvad der forklarer demokratisk udvikling.

Projektgruppen består af lang række forskere fra blandt andet USA, Sverige og Chile med forskellige kompetencer indenfor demokratiseringsforskningen. En af de seks forskningsledere er lektor Svend-Erik Skaaning fra Aarhus Universitet.

”Dette giver mulighed for at realisere en ny og vigtig dimension i vores eksisterende samarbejde. Det er jo netop afdækningen af, hvad der fremmer og hæmmer demokratisk udvikling, vi alle brænder for, så vi ser i høj grad frem til at dykke dybere ned i den problemstilling,” udtaler Skaaning og fortsætter:

”Folkene bag V-Dem var samlet i Gøteborg til en konference, da nyheden om bevillingen blev annonceret, så der var mange at dele den umiddelbare glæde med.”

Fra demokratimåling til demokratiforskning

V-Dem har hidtil været et internationalt projekt med base på Gøteborgs Universitet og Kellogg Institute (University of Notre Dame), der har været rettet mod at opbygge et originalt datasæt, som inkluderer alle verdens lande fra 1900 til i dag.  Datasættet måler demokratiets tilstand vha. ikke mindre end 329 indikatorer.

”Udover at levere et meget detaljeret og omhyggeligt konstrueret datasæt er projektet også unikt i sit forsøg på at måle meget forskellige demokratiske dimensioner. Mere konkret indfanger datasættet ikke kun, om et lands valg er frie og fair, men også i hvor høj grad det politiske styre er orienteret mod henholdsvis liberal magtbegrænsning, aktiv politisk deltagelse, majoritetsbeslutninger eller konsensusbeslutninger, lighed og deliberation,” forklarer Skaaning.

Det er denne datarigdom kombineret med nye ideer om, hvad der forårsager demokratisering, som danner udgangspunktet for det nye projekt, hvor datasættet danner udgangspunkt for ny forskning.

Yderligere info

Læs mere om V-dem på v-dem.net

Svend-Erik Skaaning, lektor i statskundskab
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Tlf.: 8716 5595
Mail: skaaning@ps.au.dk
Web