Nikolaj Petersen nyt æresmedlem af Dansk Selskab for Europaforskning

Dansk Selskab for Europaforskning har tildelt professor Nikolaj Petersen et æresmedlemskab ved selskabets årsmøde 2012.

Nikolaj Petersen modtager medlemskabet for sin livslange indsats for forskning og undervisning i europæiske spørgsmål og Danmarks forhold til EU.

Særlig bemærkelsesværdigt er hans arbejde i forbindelse med bogserien "Dansk Udenrigspolitiks Historie" (Gyldendal), hvori han skrev bogen "Europæisk og globalt engagement 1973-2003".

Dansk Selskab for Europaforskning blev dannet i 1976 med henblik på at inspirere og støtte diskussioner om udviklinger i Europa.

For yderligere information

Nikolaj Petersen, professor emeritus
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Institut for Statskundskab
Tlf.: 87165248
Mail: nikolajp@ps.au.dk
Web