Forskningsnyhed

Forskningsnyhed

Ingeniørstuderende mangler ansvarlige rollemodeller

Ingeniørstuderende er kun i ringe grad indstillet på at arbejde med at løse store udfordringer i samfundet. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Sanna Haase har fulgt førsteårsstuderende på ingeniørstudiet.

Ingeniører bidrager som profession til, at samfundet kan fungere. De designer infrastruktur og bygger broer, udvikler software og fødevarer. Men der er et stykke vej at gå, hvis landets ingeniørstuderende skal kunne bære et professionelt ansvar for den samfundsmæssige udvikling.

Sådan lyder det fra ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Sanne Haase. Onsdag 2. april forsvarer hun sin afhandling "Professional Identity and Role of the Engineer in a Challenged Society. Empirical Investigations of Engineering Student Conceptions."

Sanne Haase har i sin forskning fulgt en årgang studerende fra landets universiteter og professionshøjskoler gennem deres første år på ingeniørstudiet for at afdække, hvad de forventer sig af det at være ingeniør.

"Det viser sig, at de ingeniørstuderende i hvert fald på deres første år kun i meget ringe udstrækning har forståelse for en række store samfundsproblemer, som resten af samfundet behøver ingeniørkompetencer for at kunne håndtere. Og desværre lader det ikke til, at de i løbet af det første år bliver bedre klædt på til den slags opgaver," siger Sanne Haase, der forklarer, at der på tværs af de forskellige ingeniørtekniske retninger findes en udbredt personlig fascination af det snævert tekniske.

Samvittighedsnag på fagets vegne

Selv om ingeniørstuderende i vid udstrækning er drevet af at ville bidrage til samfundet, viger de helst uden om spørgsmålet om et ingeniørfagligt ansvar.

"De er plaget af samvittighedsnag på deres fremtidige professions vegne, fordi de forbinder teknologisk udvikling med negative konsekvenser som CO2-udslip og forurening," siger Sanne Haase.

Samtidig med at ingeniøruddannelserne skal indgyde faglig stolthed og professionelt ansvar i de kommende ingeniører, er de oppe mod en mytisk skurkerolle, som ifølge Sanne Haase savner modspil fra bæredygtige ingeniør-helte. Hun håber, at projektet kan være med til at give uddannelsesinstitutionerne en mere præcis forhåndsforståelse af, hvad det er for forventninger og forestillinger, ingeniørstuderende kommer med.

"Forhåbentlig kan det være med til at gøre målretningen og effekten af undervisningen bedre, så vi ender ud med nogle færdiguddannede ingeniører, som er stolte af deres fag, samtidig med at de er endnu bedre i stand til at reflektere kritisk over deres egen rolle og betydning for samfundets udvikling."

Forsvaret er offentligt og finder sted kl. 14.15 i Auditorium A1, bygning 1333 på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Medlemmerne af bedømmelsesudvalget er professor emeritus Andrew Jamison, Aalborg Universitet, professor Cynthia J. Atman, University of Washington og lektor Gitte Sommer Harrits, Aarhus Universitet.


Yderligere information

Sanne Haase
Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab
School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
T: 8716 5887
Mail: sh@cfa.au.dk