Forskningsnyhed

Forskningsnyhed

Forskningsbevilling: Hvornår og hvordan samtaler i lukkede miljøer fører til ekstremisme

Lektor Lasse Lindekilde har modtaget støtte til nyt forskningssamarbejde om sammenhængen mellem samtaler i lukkede miljøer og ekstremisme.

Lektor Lasse Lindekilde har modtaget 0,7 mio. kroner fra Det Frie Forskningsråd, The International Network Programme og Carlsbergfondet i støtte til projektet ’When and How Enclave Deliberation Leads to Extremism’.

Projektet undersøger, hvornår og hvordan interaktion i såkaldte ’ekkorum’ – lukkede miljøer, hvor folk deler centrale synspunkter – fører til ekstremisme.

Studier af radikalisering i grupper, f.eks. De Røde Brigader eller blandt jihad-islamistiske grupper på internettet, har peget på den betydning, som samtaler i lukkede fora mellem ligesindede har for udviklingen af ekstremistiske synspunkter og i sidste instans retfærdiggørelse af voldelige midler. Vores viden om denne sammenhæng er dog begrænset af mangel på systematiske data.

Måling af holdninger og villighed til at agere på overbevisninger

Med inspiration fra socialpsykologiske eksperimenter af gruppekommunikation og gruppepolarisering søger projektet at frembringe ny empirisk viden om effekten af deliberation i ’ekkorum’ på ekstremisme målt som holdninger samt villighed til at agere på overbevisninger.

Via en række deliberative eksperimenter undersøger projektet forskellige variablers betydning for sammenhængen, heriblandt politisk/religiøs ideologi, offline/online medier, alder og køn samt moderator-intervention som modargumenter og gruppe-priming.

Samarbejde med kommunikationseksperter i USA

Projektet løber fra august 2014 til august 2015 og er støttet af Det Frie Forskningsråd (FSE - Forskningsophold), The International Network Programme (Styrelsen for forskning og innovation) og Carlsbergfondet.

Projektet vil blive udviklet og udført i samarbejde med forskere ved Department of Communication, University of California, Santa Barbara, USA, som huser internationalt førende eksperter i gruppekommunikation og polarisering samt metoder i eksperimentel socialpsykologi.

Kontakt:

Lasse Lindekilde, lektor i Statskundskab
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
T: 8716 5631
M: lindekilde@ps.au.dk
Web