Forskere vinder internationalt anerkendt pris

Derek Beach og Rasmus Brun Pedersen vinder 2012 SAGE Prize for det bedste paper omhandlende kvalitativ metode præsenteret på årskonferencen ved American Political Science Association.

Apsa logo
Apsa logo Foto: Apsa

Derek Beach og Rasmus Brun Pedersen har vundet den internationalt anerkendte pris '2012 SAGE Prize' for det bedste paper omhandlende kvalitativ metode præsenteret på årskonferencen ved American Political Science Association (APSA) i 2011.

Vinderpublikationen, der bærer titlen 'What is Process Tracing Actually Tracing: The Three Variants of Process Tracing and their uses and limitations', er en sammenskrevet version af et større arbejde, der udkommer i december 2012 i form af bogen "Process Tracing methods: Guidelines and Foundations". Bogen udgives på det internationalt anerkendte amerikanske universitetsforlag University of Michigan Press.

Derek Beach og Rasmus Brun Pedersen har gennem de sidste tre år samarbejdet om udviklingen af process tracing-metoden og de metodiske og designmæssige udfordringer, der knytter sig til at studere kausal inferens i single case-studier. Sigtet med samarbejdet har været at udvikle en sammenhængende metodisk tilgang til systematiske analyser af kausalmekanismer inden for case-studier.

Arbejdet med udviklingen af process tracing-metoden er central inden for den kvalitative metodeudvikling, hvor der har været en stigende interesse for at udvikle metoder og designs til at analysere kausale relationer i case-analyser.

Prisen er blandt andet givet for paperets væsentlige bidrag til kvalitativ metode, ligesom det øvrige arbejde med bogen har været med til at sætte den internationale dagsorden for kvalitativ metodeudvikling.

Prisen overrækkes ved APSA's årskonference i slutningen af august 2012 i New Orleans.

For yderligere information

Derek Beach
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Institut for Statskundskab
Tlf: 8716 5629
Mail: derek@ps.au.dk
Web

Rasmus Brun Pedersen
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Institut for Statskundskab / Institut for Erhvervskommunikation
Tlf: 8716 5613
Mail: brun@ps.au.dk
Web