Forskningsnyhed

Forskningsnyhed

AU-millioner til pilotcenter om velfærdsstaten

Professor i statskundskab Kees Van Kersbergen har modtaget en bevilling på fire millioner fra AU IDEAS. Pengene skal gå til at oprette pilotcentret UNIWEL, som vil forske i velfærdsstaten og omfordeling i Skandinavien.

”Med UNIWEL ønsker vi at opbygge en stærk forskningsgruppe, som kan bidrage til ny viden om den sociale og politiske udvikling, som er væsentlig for at forstå den universelle velfærdstats fremtid. Vi har som ambition at producere ny og mere nøjagtig viden om folks holdninger til grundlæggende problemer og dilemmaer omkring reformer af velfærdstaten. Derudover vil vi undersøge, hvordan dette påvirker de politiske partier,”fortæller professor Kees Van Kersbergen, som har modtaget fire millioner fra AU IDEAS til et nyt pilotcenter.

UNIWEL står for Universalism and the Welfare State in Scandinavia og bliver et projekt, som vil strække sig over fire år fra januar 2014 til december 2017. I tillæg til Van Kersbergen er lektor Carsten Jensenogså involveret. De to ønsker desuden igennem pilotcentret at skabe gunstige betingelser for at tiltrække dygtige ph.d.-studerende og postdocs.

Potentialet er at blive et stærkt og bæredygtigt center

AUs Forskningsfond, som står bag AU IDEAS-bevillingerne håber, at pilotcentrene potentielt kan blive til kraftfulde centre, drevet af ekstern finansiering, som f.eks. Danmarks Grundforskningsfond eller Højteknologifonden. Dette er også Van Kersbergen og Jensens intention:

”Vi har en forventning om, at vi kan udvikle vores potentiale og kan finde ekstern finansiering til et stærkt og bæredygtigt center,” udtaler Van Kersbergen.

”Med tanke på, hvor vigtig velfærdsstaten er både økonomisk, politisk og kulturelt og med tanke på, hvor typisk den er for Skandinavien og Danmark især, er det på sin plads, at Aarhus Universitet nu får et center for studier i velfærdsstaten,” fortsætter han.

Gode og vovede forskningsideer skal belønnes

AU IDEAS-programmet belønner den gode og i nogle tilfælde vovede forskningsidé, som bevillingsmodtagerne af de til sammen 50 millioner kroner nu får mulighed for at arbejde videre med.

”Bag alle store forskningsgennembrud ligger der grundlæggende en god idé. Men det er ikke alle gode idéer, som er fuldstændig flyvefærdige fra start, og derfor er det vigtigt, at der på et universitet er rum og tid til at udforske og udvikle de ideer, som har et åbenlyst potentiale. […]”, siger rektor Brian Bech Nielsen, der er bestyrelsesformand for Aarhus Universitets Forskningsfond.

Forskerne bag UNIWEL sætter stor pris på, at de nu kan komme i gang med deres pilotcenter:

”Det betyder, at vi kan se frem til en meget spændende periode, hvor vi får en rigtig god mulighed for at realisere vores forskningsambitioner. Det betyder ikke blot en anerkendelse af vores idé, men frem for alt en mindeværdig begivenhed i vores akademiske løbebane og et fantastisk incitament,” lyder det fra Van Kersbergen.

Yderligere info:
Også lektor Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab har modtaget en af AU IDEAS’ bevillinger. Han har fået støtte til udviklingsprojektet Automatic Biases and the Strength of Political Communication: Developing Theory and Laboratory Methods.

Læs mere om AU IDEAS på auff.au.dk

Kontakt:

 

Kees Van Kersbergen, professor i statskundskab
School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
M: kvk@ps.au.dk
T: 8716 5727
Web