Forskningsnyhed

Forskningsnyhed

720 ledere udsættes for eksperiment

Professor Lotte Bøgh Andersen skal de næste fire år stå i spidsen for et projekt, der undersøger, hvad god offentlig ledelse er. Det indeholder blandt andet undervisning af flere hundrede ledere.

LEAP, leder, undervisning, ledelse,
Ledere fra fem sektorer skal på skolebænken. Foto: Søren Kjeldgaard.

I juni sidste år blev professor Lotte Bøgh Andersen fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, bevilget syv mio. kr. af Det Frie Forskningsråd som en del af forskerkarriereprogrammet Sapere Aude.

Da kalenderen ramte 1. januar 2014, lød startskuddet til det projekt, Lotte Bøgh Andersen som projektleder vil bruge sin forskningstid på de næste fire år.

Projektet har fået titlen "LEAP – Ledelsesadfærd og performance", og målet er at finde ud af, hvad god offentlig ledelse er. Det har forskningen nemlig endnu ikke givet et klart svar på.

Et stort felteksperiment

Helt konkret er der tale et felteksperiment, hvor 720 ledere fra såvel private som offentlige organisationer indgår, og hvoraf 540 får undervisning og træning i ledelse.

Lotte Bøgh Andersen glæder sig over, at man fra Forskningsrådets side har valgt at prioritere et så stort projekt, som det her er tilfældet.

"Man kunne i princippet bare gå ud og spørge lederne, hvad de gør, og snakke med medarbejderne og så forholde det til data. Problemet er bare, at ens performance har betydning for, hvordan man opfattes som leder. Kun ved at lave et eksperiment, kan vi lave en rigtig god test af, hvad ledelse betyder for performance," siger Lotte Bøgh Andersen og forklarer, at hvis det eksempelvis går rigtigt dårligt på en folkeskole, fyrer man enten lederen – eller får vedkommende til at lægge sin stil om.

I det tilfælde er det altså performance, der ændrer ledelsesstilen.

"Men vi vil gerne måle, hvilken type ledelse der skaber den bedste performance – og det kan vi kun gøre ved at lave et eksperiment."

Når organisationen sit mål?

I korte træk vil den ti-mand store projektgruppe her i foråret gå på jagt efter ledere fra gymnasier, SKAT, grundskoler, daginstitutioner og bankfilialer. De bliver tilfældigt inddelt i fire hold, og deltagere på tre af holdene får i løbet af et år træning i ledelsestilgange af førende eksperter. Den sidste gruppe er en kontrolgruppe, der ikke modtager undervisning.

Både før og efter kurset vil Lotte Bøgh Andersen og resten af projektgruppen undersøge, hvad lederne gør, og hvordan det påvirker medarbejderne i de pågældende organisationer. I sidste ende bliver det muligt at sammenholde med de mål, der er for de enkelte organisationer. 

Har træningen i ledelse haft betydning for, hvor godt eleverne klarer sig, om bankfilialerne får overskud, og om forældretilfredsheden i daginstitutionen stiger? Og er der eksempelvis sket noget med sygefraværet på arbejdspladsen?

Undervisningen vil variere på de forskellige hold, der alle har plads til 25 personer. Ved at kombinere ledere fra alle fem sektorer er det muligt både at køre kurserne lokalt i nærheden af deltagerne – og samtidig sørge for, at de kan sparre med hinanden på tværs. Kurset kan desuden overføres som et modul på den fleksible master i offentlig ledelse og har en værdi af ca. 20.000 kr. pr. deltager.

"Lederne skal lære det for at bruge det. Det bliver meget anvendelsesorienteret," siger Lotte Bøgh Andersen, der selv er en af de fire undervisende eksperter.

Når projektet er ved vejs ende, håber hun at stå tilbage med en række solide og brugbare resultater. Men det er tvivlsomt, om projektet kommer med en klar anbefaling til, hvad god ledelse er:

"Det kan sagtens være, at en tilgang til ledelse viser sig at være det bedste i én sektor, mens en anden tilgang er bedre i anden. Hvis vi på forhånd vidste det, var der ingen grund til at lave eksperimentet."


FAKTA

LEAP har sin egen side, hvor der løbende vil blive offentliggjort resultater.

Fra Aarhus Universitet deltager følgende forskere i projektet:

Lotte Bøgh Andersen

Ulrich Thy Jensen

Tine Eriksen

Anne Bøllingtoft

Louise Ladegaard Bro

Christian Bøtcher Jacobsen