Kursus i EU Concours

EU Concours

Har du overvejet en karriere i EU-systemet? | Så læs med her - for der er brug for dig.

Lørdag den 5. marts kl. 9.30-17.30

I EU’s institutioner er der ansat embedsmænd med forskellige nationaliteter, og Danmark har hidtil været godt repræsenteret. Det er dog ved at ændre sig, fordi mange af de danskere, som fik ansættelse i EU-systemet efter Danmarks indtræden i 1973, nærmer sig pensionsalderen. Der er derfor brug for, at flere danskere forfølger en karriere i EU, og første skridt er, at flere danskere tager den såkaldte Concours (EU’s ansættelsesprøve), som er adgangsbilletten til en karriere i EU’s institutioner. På Institut for Statskundskab har vi derfor arrangeret et én-dags introduktionskursus til Concours-systemet.

Udover at få en generel introduktion til Concours-systemet vil du få en mere hands-on introduktion til prøvematerialet og gode råd om, hvordan man forbereder sig til at slippe igennem nåleøjet og bestå. Målgruppen er nuværende og tidligere studerende ved Aarhus Universitet, som kunne have lyst til at gøre karriere ved en af EU’s institutioner fx Kommissionen i Bruxelles eller et af EU’s agenturer i medlemslandene. Kurset henvender sig til mange forskellige uddannelsesbaggrunde, da der ikke kun er behov for generalister, men også fageksperter og lingvister.

Hvis der er plads efter udløbet af ansøgningsfristen den 13. februar 2022, er personer uden tilknytning til Aarhus Universitet velkomne til at deltage. Evt. interesserede bedes kontakte Ruth Ramm (email rr@ps.au.dk) for at komme på venteliste.
Program

09.30 - 10.00
Registrering, kaffe og rundstykker

10.00 - 11.00
Introduktion til EU’s institutioner og politiske system

Jens Blom-Hansen, professor,  Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Daniel Finke, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

For at rammesætte dagen vil EU-forskerne Jens Blom-Hansen og Daniel Finke give en kort introduktion til EU’s institutioner og det politiske system. Du vil både få genopfrisket din viden fra lærebøgerne, men også møde eksempler på den nyeste viden inden for feltet


11.00 - 11.15
Pause

11.15 - 12.15
Karriereveje i EU-systemet  

Christiane Kirketerp de Viron, ansat i EU-Kommissionen, medlem af Kommissær Johannes Hahns kabinet og staff ambassador

Få en førstehåndsberetning fra Christiane Kirketerp de Viron der er ansat i budget-kommissær Hahns kabinet. Baseret på sine erfaringer vil hun fortælle om, hvorfor hun valgte netop denne karrierevej, hvordan hendes hverdag og arbejdsliv er, og hvilke karrieremuligheder der er ved EU’s institutioner. Du vil også få mulighed for at stille spørgsmål til hendes job, men også praktiske spørgsmål i forhold til at bo og stifte familie i et andet land.  


12.15 - 13.00
Frokost

13.00 - 13.45
Introduktion til Concours-systemet, herunder anbefalinger til individuel forberedelse  

Koen Hendrix, Outreach Officer i EPSO, EU’s Personale- og Ansættelseskontor

Første skridt mod en karriere som EU-embedsmand er EU’s ansættelsesprøve - den såkaldte Concours. Koen Hendrix fra EU’s personale og Ansættelseskontor (EPSO) vil give en generel introduktion til concours-systemet. Hvorfor har man dette system, og hvad indebærer det at tage prøven? I sit oplæg vil han også give anbefalinger til, hvordan man kan forberede sig på EU’s Concours.

NB: Dette oplæg vil foregå på engelsk.


13.45 - 14.45
Stipendier og support fra den danske EU-repræsentation
EU-repræsentationens indsats for at få flere danskere ansat i EU’s institutioner 

Søren Toft, ambassaderåd ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles

Det er vigtigt, at der er danske embedsmænd i EU’s institutioner, som har blik for, hvordan danske interesser bedst tænkes ind, når nye initiativer og lovgivning skal vedtages og implementeres i Bruxelles. Ambassaderåd, Søren Toft, fra den danske EU-repræsentation i Bruxelles vil præsentere en række centrale aktiviteter og initiativer for at fremme danskere i EU. Han vil også tale om, hvilke muligheder de tilbyder i form af rådgivning og assistance på vejen mod en karriere i EU. Konkret vil han komme ind på Blue Book-praktikantforløbet og Junior Professionals Programme, som alternative indgange til EU’s institutioner. Derudover vil han dele ud af sine erfaringer med, hvad der har betydning for, hvem der bliver udvalgt og kommer igennem nåleøjet.


14.45 - 15.15
Pause, te og kage

15.15 - 16.15
Deltagerøvelser: Forbered dig til EU-prøven

AU’s studenterambassadører fra EU Careers

Denne session vil give dig et konkret indblik i, hvad EU's ansættelsesprøve indebærer. Studenterambassadørerne fra EU Careers vil gennemgå det forberedende materiale, der kan tilgås på EPSO’s hjemmeside. Du vil derfor se eksempler på, hvilke typer af opgaver EU’s Concours indeholder og prøve kræfter med nogle konkrete opgaver.  


16.15 - 16.30
Pause

16.30 - 17.00
Praktikophold og andre indgange til jobs i Bruxelles 

Lina Christensen, Central Denmark EU Office, AU’s kontor i Bruxelles

Der er mange veje og indgange til et job i Bruxelles. Lina Christensen, som er AU’s ansatte person på Region Midtjyllands EU-Kontor vil fortælle om de mange alternative karrieremuligheder, der er i EU-systemet, og hvordan man selv kan skabe sig en karriere i EU.


17.00 - 17.30
Afslutning og drinks

Jens Blom-Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Daniel Finke, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Dagen rundes af med et glas bobler, hvor der vil være mulighed for at udvide sit netværk og hilse på tidligere studiekammerater.


Praktisk 

Dato: 5. marts 2022

Tidspunkt: 09.30-17.30

Sted: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Bygning 1330, Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C.

Pris: Kurset koster 250 kr./for ikke-studerende og 100 kr./for studerende. Beløbet går til at dække forplejning dagen igennem i form af morgenmad, frokost og afslutningsdrinks.

Tilmelding sker via følgende link: https://events.au.dk/concourstraening/signup

Tilmeldingsfrist: 13. februar 2022

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Blom-Hansen på jbh@ps.au.dk.