Kursus i EU's karriereveje og Concours

EU Concours

Har du overvejet en karriere i EU-systemet? | Så læs med her, for der er brug for dig!

Lørdag den 21. januar 2023 kl. 9.30-17.30
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

I EU’s institutioner er der ansat embedsmænd med forskellige nationaliteter, og Danmark har traditionelt været godt repræsenteret. Det er dog ved at ændre sig, fordi mange danskere i EU-systemet nærmer sig pensionsalderen, uden at der i samme takt kommer nye unge danskere ind. Danmark er således ved at tabe terræn. Der er derfor brug for, at flere danskere forfølger en karriere i EU, og første skridt er, at flere danskere tager den såkaldte Concours (EU’s ansættelsesprøve), som er adgangsbilletten til en karriere i EU’s institutioner.

På Institut for Statskundskab har vi derfor i samarbejde med Danmarks EU-Repræsentation i Bruxelles arrangeret et éndags introduktionskursus til Concours-systemet og andre indgangsveje til EU-systemet, f.eks. praktikordninger.

Udover at få en generel introduktion til Concours-systemet vil du få en mere ”hands-on” introduktion til Concours-prøvematerialet og gode råd om, hvordan man forbereder sig til at slippe igennem nåleøjet og bestå. Concours-systemet er netop omlagt til et nyt kortere koncept, der første gang skal afprøves ved en ny concours for generalister i efteråret 2023. Målgruppen for kurset er nuværende og tidligere studerende – især fra de erhvervsøkonomiske, juridiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske studieretninger – som kunne have lyst til at gøre karriere ved en af EU’s institutioner, f.eks. Kommissionen i Bruxelles eller et af EU’s agenturer i medlemslandene. Kurset henvender sig til mange forskellige uddannelsesbaggrunde, da der ikke kun er behov for generalister, men også fageksperter og lingvister.

Kurset er åbent for personer både med og uden tilknytning til Aarhus Universitet.

En lille forsmag på, hvad en EU-karriere kan indebære, kan fås her:
EU Careers: meet EU staff from Denmark – YouTubeTilmeldingsfristen er overskredet

Kurset er nu fyldt op, så vi har været nødt til at lukke for tilmeldinger. Men har du konkrete spørgsmål til din ansøgning om praktikpladser eller concours, er du velkommen til at kontakte ambassaderåd Søren Sebastian Toft ved Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles. Han arbejder for at fremme ansættelse af danske kandidater og holde den løbende kontakt til danskere i EU. Hans kontaktoplysninger er: E-mail: sortof@um.dk: Mobil: (+ 32) (0) 490 66 37 76.
Program

09.30 – 10.00
Registrering, kaffe og rundstykker

10.00 - 10.45
Introduktion til EU’s institutioner og politiske system

Jens Blom-Hansen, professor,  Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Daniel Finke, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

For at rammesætte dagen vil EU-forskerne Jens Blom-Hansen og Daniel Finke give en kort introduktion til EU’s institutioner og det politiske system. Du vil både få genopfrisket din viden fra lærebøgerne og møde eksempler på den nyeste viden inden for feltet


10.45 - 11.00
Pause

11.00 - 12.00
Karriereveje i EU-systemet  

Rikke Søvsø Nielsen, chef for Kommissionens kontor i Nuuk, tidligere ansat i Kommissionens Generaldirektorat for Miljø

Få en førstehåndsberetning fra Rikke Søvsø Nielsen, der er chef for Kommissionens nye kontor i Nuuk og som i godt tyve år har arbejdet i Kommissionen – med bl.a. fiskeri- og miljøpolitik. Baseret på sine erfaringer vil hun fortælle om, hvorfor hun valgte netop denne karrierevej, hvordan hendes hverdag og arbejdsliv er og var både i Nuuk og Bruxelles, og hvilke karrieremuligheder der er ved EU’s institutioner. Du vil få mulighed for at stille spørgsmål til hendes job samt praktiske spørgsmål i forhold til at bo og stifte familie i et andet land.


12.00 - 12.45
Frokost

12.45 - 13.30
Introduktion til Concours-systemet, herunder anbefalinger til individuel forberedelse  

Koen Hendrix, Outreach Officer i EPSO, EU’s Personale- og Ansættelseskontor

Første skridt mod en karriere som EU-embedsmand er EU’s ansættelsesprøve – den såkaldte Concours. Koen Hendrix fra EU’s Personale- og Ansættelseskontor (EPSO) vil give en generel introduktion til Concours-systemet. Hvorfor har man dette system, og hvad indebærer det at tage prøven? I sit oplæg vil han også give anbefalinger til, hvordan man kan forberede sig på EU’s Concours.

NB: Dette oplæg vil foregå på engelsk.


13.30 - 14.30
Deltagerøvelser: Forbered dig til EU-prøven

AU’s studenterambassadører fra EU Careers

Denne session vil give dig et konkret indblik i, hvad EU's ansættelsesprøve indebærer – og især de nye elementer. Studenterambassadørerne fra EU Careers vil gennemgå det forberedende materiale, der kan tilgås på EPSO’s hjemmeside. Du vil derfor se eksempler på, hvilke typer af opgaver EU’s Concours indeholder, og prøve kræfter med nogle konkrete opgaver.  


14.30 - 15.00
Pause, te og kage

15.00-15.30:
Kommissionens Blue Book Traineeships

En repræsentant for Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur

Blue Book-programmet er Kommissionens praktikprogram, som tilbyder seks måneders lønnet praktikforløb i Kommissionens policy-kontorer. Oplægget vil give en indføring i programmet og vejledning i ansøgningsproceduren. Ansøgninger til Blue Book Traineeships i Kommissionen åbner den 4. januar 2023, og fristen er ultimo januar 2023.

NB: Dette oplæg vil foregå på engelsk


15.30 - 16.15
Stipendier og support fra den danske EU-repræsentation
EU-repræsentationens indsats for at få flere danskere ansat i EU’s institutioner 

Søren Toft, ambassaderåd ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles

Det er vigtigt, at der er danske embedsmænd i EU’s institutioner, som har blik for, hvordan danske interesser bedst tænkes ind, når nye initiativer og lovgivning skal vedtages og implementeres i Bruxelles. Ambassaderåd Søren Toft fra den danske EU-repræsentation i Bruxelles vil præsentere en række centrale aktiviteter og initiativer for at fremme danskere i EU. Han vil også tale om, hvilke muligheder de tilbyder i form af rådgivning og assistance på vejen mod en karriere i EU. Konkret vil han komme ind på muligheden for at studere ved College of Europe i Brügge og Natolin, Schuman-praktikantforløbet i Europa-Parlamentet, og Junior Professionals in Delegations (JPD) Programmet i EU’s Fælles Udenrigstjeneste (EEAS), samt Junior Professionals Programmet (JPP) i EU-Kommissionen som alternative indgange til EU’s institutioner. Derudover vil han dele ud af sine erfaringer med, hvad der har betydning for, hvem der bliver udvalgt og kommer igennem nåleøjet.


16.15 - 16.30
Pause

16.30 - 17.00
Praktikophold og andre indgange til jobs i Bruxelles 

Lina Christensen, Central Denmark EU Office, AU’s kontor i Bruxelles

Der er mange veje og indgange til et job i Bruxelles. Lina Christensen, som er AU’s medarbejder på Region Midtjyllands EU-Kontor, vil fortælle om de mange alternative karrieremuligheder, der er i EU-systemet, og hvordan man selv kan skabe sig en karriere i EU.


17.00 - 17.30
Afslutning og drinks

Jens Blom-Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Daniel Finke, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Dagen rundes af med et glas bobler, og der vil være mulighed for at udvide sit netværk og hilse på nuværende og tidligere studiekammerater.


Praktisk 

Dato: Lørdag den 21. januar 2023

Tidspunkt: 09.30-17.30

Sted: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Bygning 1330, Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C.

Pris: 250 kr. for ikke-studerende og 100 kr. for studerende. Beløbet dækker forplejning i form af morgenmad, frokost og afslutningsdrinks.

Tilmelding sker via følgende link: https://events.au.dk/EU-Concours-2023

Tilmeldingsfrist: 17. januar 2023

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Blom-Hansen på jbh@ps.au.dk.