Arrangement

Ph.d.-forsvar: Trust in Governmental Institutions: How Government Performance Matters

Frederik Godt Hansen forsvarer sin ph.d. afhandling.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 12. november 2021,  kl. 14:15 - 16:00

Sted

Aud. A1 (1333/101)

Arrangør

Aarhus BSS
Frederik Godt Hansen Foto: AU
Frederik Godt Hansen Foto: AU

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i Statskundskab præsenterer Frederik Godt Hansen sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

Emnet for forelæsningen er:

“A discussion of the effects of warmth and political decision-making on citizens’ trust in government, and of the potential benefits of and problems in shaping or manipulating warmth and decision-making in order to increase trust”

Afhandlingen har titlen:

Trust in Governmental Institutions: How Government Performance Matters


Bedømmelsesudvalg:

Professor Søren Serritzlew, AU
Associate Professor Julie Hassing Nielsen, Lund Universitet
Professor Greg van Ryzin, Rutgers University 

Tid & Sted:

Fredag den 12. november 2021 kl. 14.15-16.00 i Aud. A1 (1333/101)
 

Reception:

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i Loungen (Bygning 1330).