Arrangement

Ph.d.-forsvar: Hvad er det tilstrækkelige kapabilitetsniveau (jf. ideen om ’freedom from duress’) for sundhed, eksemplificeret ift. fx. ernæringspolitik eller konsekvenser for rygning; og bør ingen (selvforskyldte) uligheder over dette niveau kompenseres

Lasse Nielsen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 4. oktober 2013,  kl. 14:15 - 16:00

Sted

Auditorium A I, bygning 1333

Lasse Nielsen
Lasse Nielsen Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i statskundskab præsenterer cand.mag. Lasse Nielsen sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

Emnet for forelæsningen er:

Hvad er det tilstrækkelige kapabilitetsniveau (jf. ideen om ’freedom from duress’) for sundhed, eksemplificeret ift. fx. ernæringspolitik eller konsekvenser for rygning; og bør ingen (selvforskyldte) uligheder over dette niveau kompenseres eller adresseres på anden vis.

Afhandlingen har titlen:

Kapabiliteter, sundhed og retfærdighed

Bedømmelsesudvalg:

Professor mso Per Mouritsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Lektor Nils Holtug, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Førsteamanuensis Eli Feiring, Institute of Health and Society, Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo

Tid & sted:

Fredag den 4. oktober 2013 kl. 14.15-16.00 i Aud. A I, bygning 1333.

Reception:

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i Frokostlokalet, bygning 1330.

Pressemeddelelse:

Uligheder i sundhed er ikke et problem

De senere års politiske interesse for at skabe mere lighed i sundhed har været malplaceret. I stedet bør vi bekæmpe konkrete problemer med ”sundhedsunderskud” og fokusere på, hvilken betydning forskelle i sundhed har på andre sociale uligheder.  

Nogle samfundsgrupper har dårligere muligheder end andre for at opnå et ”sundt liv”. En ny ph.d.-afhandling hævder, at der fra et politisk retfærdighedsperspektiv ikke er noget problematisk i sådanne former for uligheder i sundhed.

Ph.d.-afhandlingen sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor vi fra politisk side skal bekymre os om, at visse borgere har stærkere helbred end andre, at nogle har kortere til sygehuse end andre, og at nogle igen har lettere ved at modtage medicinsk behandling og følge lægens anbefalinger.

Ifølge ph.d.-stipendiat Lasse Nielsen burde vi i stedet fokusere på de tilfælde af ”underskud i sundhed”, som begrænser folks mulighed for at føre en værdig tilværelse i det samfund, de lever i.

Set i det lys bliver tilstrækkelig sundhed straks en meget væsentlig faktor, fordi den i praksis viser sig at være tæt relateret til og betingende for andre sociale kapaciteter, som vi finder vigtige, og hvor idealet om lighed muligvis synes at spille en større rolle.    

Ph.d.-forsvaret finder sted fredag den 4. oktober 2013 kl. 14.15-16.00 på Aarhus Universitet, Bygning 1333, Aud. A1.

Kontakt
Lasse Nielsen
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Institut for Statskundskab
E-mail: lassen@ps.au.dk
Tlf.: 2287 6622