Arrangement

Ph.d.-forsvar: How are children affected by parental imprisonment and what is the implication of the Danish welfare state and associated penal practices for prisoners’ children?

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i statskundskab præsenterer cand.scient.pol. Rikke Fuglsang Olsen sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 14. juni 2013,  kl. 14:15 - 16:00

Sted

Aud. A I, bygning 1333, Aarhus Universitet

Rikke Fuglsang Olsen
Rikke Fuglsang Olsen Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Emnet for forelæsningen er:

How are children affected by parental imprisonment and what is the implication of the Danish welfare state and associated penal practices for prisoners’ children?


Afhandlingen har titlen:

Invisible Consequences of Punishment: Parental imprisonment and Child Outcomes

Bedømmelsesudvalg:

  • Lektor Lars Thorup Larsen (formand), Aarhus Universitet
  • Professor Bo Vinnerljung, Department of Social Work, University of Stockholm
  • Senior Research Fellow Peter Scharff Smith, The Danish Institute of Human Rights


Tid & sted:

Fredag den 14. juni 2013 kl. 14.15-16.00 i Aud. A I, bygning 1333.

Reception:

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i Frokostlokalet, bygning 1330.


Pressemeddelelse:

Forældres fængsling har langsigtede konsekvenser

Det kan påvirke børn langt ind i voksenlivet, hvis deres far eller mor kommer i fængsel. Børnene har bl.a. større risiko for selv at blive dømt for kriminalitet senere i livet. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Børn af fængslede har gennemsnitligt en højere risiko for selv at blive dømt for ungdomskriminalitet og berigelseskriminalitet samt større sandsynlighed for anbringelse uden for hjemmet. Det viser Rikke Fuglsang Olsens nye forskning.

Børn med forældre i fængsel kommer ofte fra familier med få økonomiske og uddannelsesmæssige ressourcer, og dette er også hovedforklaringen på, hvorfor disse børn klarer sig dårligere i forhold til kriminalitet og uddannelse. I tillæg hertil forstærker forældres fængsling de i forvejen eksisterende uligheder, og dette bør derfor indtænkes i debatten om social arv.