Redaktionsmøder

Redaktionsmøde

I efterårssemestret 2016 afholdes der redaktionsmøde hver onsdag fra kl. 14.15-15.00 på Kandestøberens kontor på foreningsgangen, hvor der er friskbrygget kaffe og hjemmebagt kage. På møderne evalueres det netop udkomne blad, og der brainstormes ideer til nye artikler og fokus til kommende blade.

Til møderne gennemgår vi i fællesskab ideer til artikler, tema for kommende udgivelser mm. Der afholdes 4 redaktionsmøder mellem hver udgivelse, men vi har kun 3 møder fra en udgivelse til deadline til at udvikle den forestående udgivelse. På det sidste møde efter deadline sætter vi fokus på korrekturlæsning, og vi begynder endvidere så småt at se fremad mod næste nummer. Strukturen for månedens redaktionsmøder er derfor som følger:

 

Udgivelse A

  1. møde: Evaluering af sidste nummer (udgivelse A) og brainstorm
  2. møde: Idéudvikling og vinkling
  3. møde: Udvikling af foreløbige artikler

Deadline (udgivelse B)

  1. møde: Korrekturlæsning (udgivelse B) og temafastsættelse af næste nummer (udgivelse C)  

Udgivelse B

Vi arbejder med en skabelon til hvert nummer, hvor artikler og annoncer figurerer. Efter endt redaktionsmøde sendes denne skabelon ud til skribenterne, hvilket giver mulighed for at følge bladets udvikling, selvom man skulle være forhindret i at komme til et møde. 

 

Fællesredaktionen

Kandestøberen samarbejder med en række undervisere og andre ansatte på IFSK, der i daglig tale kaldes fællesredaktionen. Denne udgøres af en lektor, en adjunkt, en Ph.D.-studerende, en administrativ medarbejder og to studerende. 

Redaktørerne og administratoren mødes med fællesredaktionen én gang om måneden, hvor vi evaluerer det netop udkomne blad og taler om skabelonen for det kommende blad. Dog er redaktionen uafhængig fra fællesredaktionen, hvorfor vi på redaktionen har frihed til at fastlægge bladets indhold.

I 2016/2017 er Fællesredaktionens medlemmer:

Lene Hjøllund som TAP’er

Morten Pettersson som Ph.D-studerende

Christian Bøtcher og Christoph Arndt fra adjunktgruppen

Niels Thaibert og Thomas Ledet som studerende