Redaktionsmøder

Redaktionsmøde

I efterårssemestret 2017 afholdes der redaktionsmøde hver tirsdag fra kl. 11.00-12.00 på Kandestøberens kontor på foreningsgangen, hvor der er friskbrygget kaffe og hjemmebagt kage. Alle er velkomne til at kigge forbi for at give inputs, byde ind med artikler eller for at snuse til Kandestøberen som forening.

Til møderne gennemgår vi i fællesskab idéer til artikler, temaer mm. Der afholdes redaktionsmøderne en gang om ugen mellem hver udgivelse. I efteråret udkommer Kandestøberen i starten af september, oktober, november og december. Efter hver udgivelse evaluerer vi bladet som helhed og giver feedback på artiklerne.

Deadline ligger som udgangspunkt den sidste torsdag i måneden.

 

Alle studerende på IFSK er meget velkomne til at dukke op til ét af vores møder. Så kom endelig forbi, hvis du har en journalist gemt i maven, kan tegne, er kreativ, kan lide at tage billeder, har idéer til kommende udgivelser eller andre inputs. Kandestøberen er en social forening, som også mødes udover de ugentlige møder.

 

 

Fællesredaktionen

Kandestøberen samarbejder med en række undervisere og andre ansatte på IFSK, der i daglig tale kaldes fællesredaktionen. Denne udgøres af en lektor, en adjunkt, en Ph.D.-studerende, en administrativ medarbejder og to studerende. 

Redaktørerne og administratoren mødes med fællesredaktionen én gang om måneden, hvor vi evaluerer det netop udkomne blad og taler om skabelonen for det kommende blad. Dog er redaktionen uafhængig fra fællesredaktionen, hvorfor vi på redaktionen har frihed til at fastlægge bladets indhold.

I 2017/2018 er Fællesredaktionens medlemmer:

Lene Hjøllund som TAP’er

Morten Pettersson som Ph.D-studerende

Christian Bøtcher og Roman Senninger fra adjunktgruppen

Roland Christensen (formand) og Tobias Demarez som studerende