Guide til artikelskrivning

På skribenternes facebookside findes en artikelskabelon (Do's and Don'ts), der fungerer som retningslinjer for artiklerne. Herunder findes lidt ekstra generel info om Kandestøberens artikler og ophavsrettigheder ved brug af billeder.

 

Generelt

Som redaktører stræber vi mod, at Kandestøberen fremstår som én helhed, men bladet skal ikke ensrettes. Forskelligartede artikler understreger skribenternes forskellighed, og vi vil gerne pleje den frihed, der ligger i at udforme sin egen artikel uden for mange regler. På den måde kan Kandestøberen ses som et frirum fra de strenge retningslinjer, der skal følges i akademiske opgaver.

Derfor afholder vi os så vidt muligt fra at ændre i artiklerne. Der bliver dog altid læst korrektur. 

 

Sektioner

Kandestøberen opererer med en række forskellige sektioner:

  • Aktuelt: Institutnære artikler - handler om, hvad der rører sig på instituttet. Herunder en række faste artikler som Praktikanden, Karrierekanonen og Ph.D'en.
  • Indblik: Diverse artikler
  • Tema: Knytter sig til udgivelsens tema, som fastlægges på redaktionsmøderne
  • Klumme: En række tilbagevendende indslag i Kandestøberen, som skrives af de samme skribenter. Herunder Hyggehjørnet, Brevkanden og Matricen.

 

Billeder

Det letter en stor del af vores arbejde med opsætning og redigering, hvis du på forhånd har fundet de billeder, du ønsker anvendt til dine artikler. På den måde undgår vi også at anvende billeder, som ikke understøtter det budskab, du har haft med artiklen. Send derfor 2-3 billeder med din artikel. Billederne skal være så store som muligt målt i pixels – jo flere desto bedre! Billeder og anden grafik til artiklerne sendes med som en vedhæftet fil og skal altså ikke indsættes i Word-dokumentet, da det er en væsentlig lettelse for vores billedredigeringsarbejde.

Ophavsrettigheder

Det er væsentligt at være opmærksom på regler om ophavsret, når vi anvender billeder i Kandestøberen. Ophavsret er noget, man automatisk har som fotograf, hvorfor der altid vil være copyright til et foto, du finder på nettet. Det betyder, at Kandestøberen ikke må trykke sådanne billeder uden tilladelse fra den pågældende fotograf. Typisk vil det dog være mest problematisk at anvende billeder fra velkendte aviser, tidsskrifter, hjemmesider og lignende ex fra Politiken. Men finder du et foto andre steder fra, som du mener vil være perfekt til din artikel, så prøv alligevel at sende det til os - men send da også link og navn på fotografen. Så vil vi tage stilling til, hvorvidt vi kan tillade os at anvende billedet eksempelvis ved at nævne fotografens navn i tilknytning til billedet.

OBS: Billeder på Facebook har Facebook rettighederne til, men fotografen vil altid have ophavsretten. De samme forhold som ovenfor gør sig altså gældende her. Dog vil vi typisk kunne tillade os at anvende billeder fra eksempelvis politikeres fansider.

MEN: det er altid muligt at finde illustrationer og fotos gratis på support.office.com/da-dk/article/S%c3%b8ge-efter-billeder-eller-clipart-online-0a01ae25-973c-4c2c-8eaf-8c8e1f9ab530  

 

Omfang

Ordgrænsen på artikler afhænger af sideantal:

  • Enkeltside: ca. 600 ord
  • Dobbeltside: ca. 1300 ord