Guide til artikelskrivning

Redaktionelle hensyn

Som redaktører har vi diverse præferencer for, hvordan bladet skal udformes, men bladet skal ikke ensrettes. Det er interessant og vigtigt at se, at skribenterne er forskellige, og vi vil gerne pleje de frihedsgrader, Kandestøberen altid har tillagt skribenterne. Derfor afholder vi os så vidt muligt fra at ændre i artiklerne. Der bliver dog altid læst korrektur.

Derudover har vi en række fokuspunkter for artiklerne:

  • Objektivitet: Er altid at foretrække. Vi ønsker så vidt muligt at undgå artikler, som er baseret på skribenternes egne tanker og følelser. Dog vil der være en række undtagelser, hvor det kan bidrage positivt at inddrage egne oplevelser og overvejelser ex i reportager, hvor stemningsbilleder kan gøre artiklen mere levende. Derudover vil en række af vores faste klummer såsom PraktiKanden være skrevet ud fra individuelle erfaringer, hvorfor vi forventer en grad af subjektivitet. Men igen: som skribent på Kandestøberen tilhører du den journalistiske genre, hvorfor objektivitet er en forudsætning. Er du i tvivl, eller vurderer du, at det vil gøre artiklen mere interessant med et personligt præg, er du altid velkommen til at tage det op på redaktionsmøderne.
  • Aktualitet: Er altid at foretrække
  • Fremsynethed: Bladet udgives nogle gange en måned efter en idé præsenteres. Derfor er det vigtigt, at artiklen er fremsynet, hvis den fx omhandler et fremtidigt arrangement eller happening, hvor læserne kunne have lyst til at deltage. Det er vigtigt at se fremad, så Kandestøberen ikke blot forholder sig til hvad der ER sket.
  • Institutnærhed: Jo oftere en artikel kan knyttes til dagligdagen på IFSK des bedre.

Men ovenstående punkter er ikke en absolut nødvendighed for at producere en interessant eller velskrevet artikel. Man kan eksempelvis sagtens skrive om politik ude i verden og samtidig relatere det til IFSK ved at gøre det fagligt forankret, interviewe en forsker eller trække på egne erfaringer.

 

Artikeltyper

Kandestøberen opererer derudover med en række forskellige indlæg:

  • Almen artikel: Fokus eller ej – dette er en ganske almindelig artikel, der kan omhandle næsten alt, hjertet begærer.
  • Fokusartikel: Knytter sig til det eventuelle fokus
  • Klumme: Betegnelse for de tilbagevendende indslag i Kandestøberen. Heraf kan nævnes PraktiKanden, KarriereKanonen og Ph.D.-kavalkaden.
  • Kommentar: Svarer til et læserbrev. Hvis VIP’ere eller studerende har et indlæg med egne, fremtrædende holdninger, kan den bringes i form af en kommentar.

 

Billeder

Det letter en stor del af vores arbejde med opsætning og redigering, hvis du på forhånd har fundet de billeder, du ønsker bliver anvendt til dine artikler. På den måde undgår vi også at anvende billeder, som ikke understøtter det budskab, du har haft med artiklen. Send derfor 2-3 billeder med din artikel. Billederne skal være så store som muligt målt i pixels – jo flere desto bedre! Billeder og anden grafik til artiklerne sendes med som en vedhæftet fil og skal altså ikke indsættes i Word-dokumentet, da det er en væsentlig lettelse for vores billedredigeringsarbejde.

Ophavsrettigheder

Det er væsentligt at være opmærksom på regler om ophavsret, når vi anvender billeder i Kandestøberen. Ophavsret er noget, man automatisk har som fotograf, hvorfor der altid vil være copyright til et foto, du finder på nettet. Det betyder, at Kandestøberen ikke må trykke sådanne billeder uden tilladelse fra den pågældende fotograf. Typisk vil det dog være mest problematisk at anvende billeder fra velkendte aviser, tidsskrifter, hjemmesider og lignende ex fra Politiken. Men finder du et foto andre steder fra, som du mener vil være perfekt til din artikel, så prøv alligevel at sende det til os - men send da også link og navn på fotografen. Så vil vi tage stilling til, hvorvidt vi kan tillade os at anvende billedet eksempelvis ved at nævne fotografens navn i tilknytning til billedet.

OBS: Billeder på Facebook har Facebook rettighederne til, men fotografen vil altid have ophavsretten. De samme forhold som ovenfor gør sig altså gældende her. Dog vil vi typisk kunne tillade os at anvende billeder fra eksempelvis politikeres fansider.

MEN: det er altid muligt at finde illustrationer og fotos gratis på support.office.com/da-dk/article/S%c3%b8ge-efter-billeder-eller-clipart-online-0a01ae25-973c-4c2c-8eaf-8c8e1f9ab530 

 

Layout og orddeling

Artiklerne skal skrives i et helt ordinært Word-dokument. I behøver ikke at bekymre jer specielt meget om layout, da alle typografier alligevel forsvinder, når vi kopierer teksten over i layoutprogrammet. Dog må I gerne tydeliggøre, hvad der er overskrift, manchet, underoverskrifter, brødtekst og evt. billedtekst.

Angående orddeling er det at foretrække, hvis I ikke gør brug af dette. Layoutprogrammet har nemlig lidt svært ved at håndtere dette, hvilket kan resultere i mærkværdige placeringer af bindestreger i artiklerne.

Har I nogle gode ideer eller specielle ønsker til layoutet af jeres artikel er I selvfølgelig meget velkommen til at komme med dem.

Omfang

Ordgrænsen på artikler til Kandestøberen afhænger af sideantal:

  • Enkeltside: ca. 600 ord
  • Dobbeltside: ca. 1300 ord

Denne ordgrænse skal overholdes for at gøre det muligt at give artiklerne et tilfredsstillende layout. Hvis der er for mange ord, vil der ikke være plads til billeder, og vi lader som udgangspunkt ikke artiklen fylde ekstra sider, da bladets samlede sidetal er fastlåst af hensyn til trykkeriet.

En artikel kan dog fylde mere end det angivne, hvis der ikke skal gøres brug af specielt mange billeder, statistikker eller citater. Det vil typisk gælde for debatindlæg og læserbreve.

 

Co-pilots

Ligesom med en opgave kan det højne kvaliteten af en artikel, hvis en anden person læser den igennem inden aflevering. Co-pilot-ordningen skal netop bidrage til endnu bedre artikler ved, at den respektive co-pilot gennemlæser og kommer med konstruktiv kritik på en artikel, inden den ender ved redaktørerne. På den måde får du som skribent feedback på din artikel, så du får mulighed for at forbedre den inden deadline. Det behøver ikke at være to, som bytter artikler, men det kan naturligvis være en effektiv måde at gøre det på, da man allerede er i kontakt. Er I to til at skrive en artikel, er det som hovedregel ikke nødvendigt med en co-pilot. Formålet med ordningen er udelukkende at sikre en høj kvalitet af artiklerne, hvorfor du som co-pilot skal forholde dig konstruktivt og kritisk – ikke kritiserende.

For at ordningen fungerer hensigtsmæssigt, er det altså nødvendigt, at du ikke skriver din artikel i sidste øjeblik – medmindre du har aftalt med din co-pilot, at vedkommende har mulighed for at læse artiklen igennem og komme med sine kommentarer, så du kan nå at tage disse i betragtning inden deadline. 

 

HUSK:
Opstår der tvivl i forbindelse med jeres arbejde for Kanden, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er her altid for jer!