Masteruddannelse i offentlig ledelse

Kravene til lederne i den offentlige sektor er større end nogensinde. Det er reformernes tid, og i alle dele af den offentlige sektor er der et øget forventningspres fra brugere, borgere, medarbejdere, politikere og samfundet generelt. Forventninger om professionel ledelse, effektiv kommunikation, medarbejderudvikling, smidige organisationer og strategisk tænkning.

En master i offentlig ledelse hjælper dig til at opfylde forventningerne!

Master i offentlig ledelse udbydes af et konsortium bestående af Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU), herunder School of Business and Social Sciences. Syddansk Universitet varetager ledelse og administration af uddannelsen.