Censorinformation

Censorer allokeres gennem Censorkorpset for Statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne. 

Herunder finder du information om de retningslinjer og systemer, der er gældende for censorarbejdet på Institut for Statskundskab.

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

I henhold til Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle stedprøver skal afvikles digitalt pr. 1/1 2014, har Aarhus BSS besluttet at anvende systemet WISEflow.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig, når den udfyldte honorarblanket er returneret til den administrative kontaktperson.

Du finder dine honorarblanketter i WiseFlow.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter

Rejseafregningsskemaet uploades via WiseFlow ved de eksaminer, hvor du har haft rejseudgifter. Instituttet står for booking af hotel efter behov.  Der betales kun refusion af transportudgifter efter billigste takst (tog/bus), medmindre andet er aftalt på forhånd.

Find vej og parkeringspladser

På nedenstående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Der er tidsbegrænsning for parkering langs de offentlige veje i Universitetsparken. Begrænsningen lyder på max. 4 timer i tidsrummet kl. 7 – 17. 

Det anbefales at komme i god tid, da der er stor efterspørgsel på P-pladserne. Spidsbelastningen er i tidsrummet kl. 8 - 14.

Beredskab på Aarhus BSS

Når du besøger Aarhus BSS, opfordrer vi til, at du henter vores evakueringsapp AU Evacuate.

Evakueringsappen er et supplement til AU’s eksisterende beredskabskoncept. Den bruges til at sende varsler ud i kritiske situationer, hvor det enten er nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. Appen vil også blive brugt ved evakueringsøvelser.

Au Evacuate dækker i første omgang Campus Fuglesangs Allé. Vi opfordrer derfor alle med deres gang på Fuglesangs Allé til at hente appen i App Store eller i Google Play.