Århus-seminar 2010

Hver sommer afholder Institut for Statskundskab et 1-dagskursus tilrettelagt for instituttets tidligere kandidater - det såkaldte Århus-seminar.

Formålet med Århus-seminarerne er, at cand.scient.pol.'er gennem et 1-dagskursus kan få en faglig opdatering og fastholde et bredt kendskab til udviklingen inden for statskundskabens hovedområder, som disse traditionelt er defineret på instituttet.

ÅRHUS-SEMINAR 2010

Dette års Århus-seminar finder sted fredag den 20. august 2010 i på Aarhus Universitet (Uni-parken). Se hvor de forskellige aktiviteter finder sted: HENT KORT!

Dagens forløb i store træk:

Efter registrering og en fælles indledningsforelæsning følger deltagerne et af to faglige spor:

  • Spor 1: Dansk politik og forvaltning
  • Spor 2: International politik og forvaltning

Dagen rundes af med en afslutningsforelæsning efterfulgt af en festmiddag for de deltagere, der ønsker det. Nærmere detaljer kan findes i seminarets program.

PROGRAM:

Program for seminaret vil blive udsendt med post til potentielle deltagere. Du kan også downloade det detaljerede program med oplysninger om indhold, faglige spor mv. her på siden:

HENT PROGRAM for Århus-seminar 2010
(opdateret 18. august 2010)

NETVÆRKSBAR FOR ALUMNER OG KANDIDATSTUDERENDE

I forbindelse med årets Århus-seminar afholder Kandidatforeningen ved Institut for Statskundskab en lille bar for alumner og foreningens medlemmer.

TILMELDING OG BETALING

Som noget nyt kan tilmelding og betaling nu ske online via universitetets webshop, og vi opfordrer flest muligt til at benytte denne mulighed. 

Endelig er der stadig mulighed for at betale via bankoverførsel (konto: 3627 480 997 3700 / reference 33111 + eget navn). Vælger I dette, skal vi bede om, at I kontakter os på aarhusseminar@ps.au.dk. Det vil dog lette arbejdsgangen for alle parter, hvis man så vidt muligt anvender webshop-løsningen.

  • Prisen for deltagelse i Århus-seminaret er 1.200 kr. inkl. frokost og materialesamling.
  • Prisen for deltagelse i festmiddagen er 200 kr. ekskl. drikkevarer.

Har du spørgsmål i forbindelse med arrangementet, kan du kontakte os på e-mail
aarhusseminar@ps.au.dk eller telefon 8942 1323 / 8942 1263.

DEADLINE FOR TILMELDING OG BETALING ER 15. JUNI 2010

MATERIALE

Forud for seminaret vil alle tilmeldte få tilsendt en deltagerliste, endeligt program samt et (begrænset) skriftligt materiale. Materialet vil senere helt eller delvist kunne downloades fra denne side.