Århus-seminar 2008

Hver sommer afholder Institut for Statskundskab et 1-dagskursus tilrettelagt for instituttets tidligere kandidater - det såkaldte Århus-seminar.

Formål

Formålet med Århus-seminarerne er, at cand.scient.pol.'er gennem et 1-dagskursus kan få en faglig opdatering og fastholde et bredt kendskab til udviklingen inden for statskundskabens hovedområder, som disse traditionelt er defineret på instituttet. Forud for seminaret udsendes sædvanligvis et (begrænset) skriftligt materiale til deltagerne.


Århus-seminar 2008

Sidste års Århus-seminar fandt sted fredag den 22. august 2008 på Institut for Statskundskab. Hensigten var her at give deltagerne et overblik over statskundskabens seneste udvikling. Det skete ved at give en bred introduktion til situationen på de enkelte fagområder, eksemplificeret ved præsentation af konkrete emner og forskningsprojekter. Følgende klip fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets nyhedsbrev vidner om et særdeles vellykket arrangement:

Århus-seminar 2008 på Institut for Statskundskab

Auditoriet Aud. A1 var fyldt godt op, da ca. 120 cand.scient.pol.er deltog i Århus-seminar 2008, som er Institut for Statskundskabs endagskursus for alumner, som ønsker en opdatering inden for områderne politisk teori, sociologi, offentlig politik, international politik, offentlig forvaltning og politiske systemer.

Århus-seminaret er en fast tilbagevendende begivenhed og efter tilmeldingerne at dømme, et tilbud som cand.scient.pol.er har efterspurgt.

 

Til orientering bringer vi her programmet for Århus-seminaret i 2008.