Aarhus-seminarer - et tilbud til instituttets alumner

Hver sommer afholder Institut for Statskundskab et 1-dagskursus tilrettelagt for instituttets tidligere kandidater - det såkaldte Aarhus-seminar.


Formålet med Aarhus-seminarerne er, at cand.scient.pol.'er gennem et 1-dagskursus kan få en faglig opdatering og fastholde et bredt kendskab til udviklingen inden for statskundskabens hovedområder, som disse traditionelt er defineret på instituttet. Forud for seminaret udsendes sædvanligvis et (begrænset) skriftligt materiale til deltagerne.

Efter seminarerne vil forelæsninger og oplæg kunne downloades som Powerpoint-præsentationer fra instituttets hjemmeside.

TIDLIGERE ÅR

  • Se beskrivelse af Aarhus-seminar 2017, inkl. præsentationer fra seminarets forelæsninger og oplæg.
  • Se beskrivelse af Aarhus-seminar 2016, inkl. præsentationer fra seminarets forelæsninger og oplæg.
  • Se beskrivelse af Aarhus-seminar 2015, inkl. præsentationer fra seminarets forelæsninger og oplæg.