Konference

Byudvikling

og boligsociale indsatser:
perspektiver og erfaringer

  • En konference arrangeret af Aarhus Kommune,
    At Home in Europe (the Open Society Foundations) og Aarhus Universitet
  • Onsdag den 19. november, kl. 10.00-16.00

Byudvikling og boligsociale indsatser

Store politiske, administrative og boligsociale anstrengelser og milliarder af kroner er gennem årene blevet brugt for at gøre særligt udsatte almennyttige boligområder til mere attraktive steder at bo. Pengene er blandt andet blevet brugt til at bekæmpe kriminalitet og utryghed, til at skabe flere tilbud til unge, og til at understøtte lokale institutioner og engagere frivillige ildsjæle. Der gøres forsøg med at ændre de blokke, stisystemer og fællesarealer, der engang var arkitektonisk progressive, men nu signalerer social udsathed.

Men trods monitorering af udviklingen i en lang række boligsociale indikatorer er det fortsat en udfordring at opnå, sprede og anvende viden om, hvilke tiltag der virker – lokalt, kommunalt eller nationalt.

Denne konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, At Home in Europe (The Open Society Foundations) og Aarhus Universitet, vil prøve at samle trådene til en diskussion om, hvad der virker i de udsatte boligområder. Overskrifterne er blandt andet marginalisering og ghettoisering, boligsociale indsatser vs. arkitektur og byfornyelse, helhedsplaner, politisk rammesætning og boligmarkedssegregering.

Konferencen vil se på effekter af bydelsforsøg i stor og mindre skala. Er det muligt at modvirke marginalisering, negativ identifikation og stigmatisering i udsatte boligområder? Kan vi lykkes med at øge medborgerskabsligt engagement og ejerskab gennem lokale tiltag?

Trigeparken: Ghetto eller solstrålehistorie?

Som led i konferencen lanceres en ny rapport om Trigeparken, som er en del af At Home in Europe-projektet.

At Home in Europe-projektet arbejder for at fremme udsatte befolkningsgruppers sociale inklusion i et Europa under forandring. Rapporten er lavet i dansk samarbejde med forskere fra Institut for Statskundskab, Aarhus BSS.

Rapporten handler om, hvordan de etniske flertalsbefolkninger oplever at bo i udsatte boligområder. Baseret på, blandt andet, fokusgruppeinterviews, giver rapporten en bred temperaturmåling på situationen i et af de boligkomplekser i Aarhus, der er på den officielle liste over særligt udsatte boligområder.

Trods talrige udfordringer i Trigeparken er der også en positiv historie at fortælle. Kriminaliteten er faldet. Skolen fungerer. Mange er tilfredse med at bo der, og de ville være endnu gladere, hvis alle lejligheder blev renoveret, huslejerne blev mere rimelige, og ghettostemplet kom helt væk – og hvis bussen ind til byen kørte lidt oftere.
ArrangørerTILMELDING

Tilmeld dig via vores webshop på

DELTAGELSE ER GRATIS

DEADLINE FOR TILMELDING ER 12. NOVEMBER

Konferenceprogram den 19. november

Konferencen modereres af tidligere DR-journalist og sekretariatsleder ved Musicon
Katrine Nyland Sørensen

10.00: Registrering/kaffe, te, brød
10.20: Velkomst
          - Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus
10.35: Introduktion
           - Nazia Hussain, leder af At Home in Europe, Open Society Initiative for Europe
10.40: Trigeparken: Ghetto eller solstrålehistorie?
          Lancering af At Home in Europe-rapport om flertalsbefolkninger i udsatte boligområder
          - Per Mouritsen, professor i politisk teori og medborgerskabsstudier, Aarhus Universitet
11.10: Kommentarer og diskussion
          - Jens Winther, sekretariatsleder, Det Boligsociale Fællessekretariat, Aarhus  
          - Jonas Strandholdt Bach, informations- og sekretariatsmedarbejder på den boligsociale
          helhedsplan for Gellerup og tidligere boligsocial medarbejder i Trigeparken
11.40: Et hollandsk perspektiv: Flertalsbefolkninger i Tuindorp Buiksloot og Floradorp i det nordlige Amsterdam
         - Saskia Welschen, lektor i sociologi, Amsterdam University College og uafhængig policy-  
          advisor, forfatter til At Home in Europe-rapport om flertalsbefolkninger i udsatte
          boligområder, Amsterdam
12.10: Opsamling og budskaber til eftermiddagens diskussion
12.30: Frokost  
13.15: Arkitektur der forandrer
          - Niels Bjørn, arkitekt og foredragsholder, Urbanist.dk
14.00: Indsatser der virker: Udsatte børn og unge og kriminalpræventive tiltag
          - Birgitte Mazanti, leder af Center for Boligsocial Udvikling
14.30: Strategier mod marginalisering i udsatte byområder - hvad har vi lært?
          - John Andersen, professor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring,
          Roskilde Universitet
15.00: Kaffe og kage
15.15: Boligsociale helhedsplaner som instrument
          - Anna Lilje Flyverbom, leder af  Landsbyggefondens boligsociale funktion
15.45: Afrunding på konferencen

* formiddagen vil primært foregå på engelsk og eftermiddagen primært på dansk

Tid & sted

Onsdag den 19. november
Kl. 10.00-16.00
Vandrehallen, Aarhus Universitet,
Bygning 1413,
Victor Albecks Vej 2, 
8000 Aarhus C,

Kontakt

Per Mouritsen
Professor MSO
Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 7
bygning 1332, lokale 112
DK-8000 Aarhus C
Mail: pm@ps.au.dk
Telefon: 87 16 56 24

At Home in Europe

At Home in Europe-projektet arbejder for at fremme udsatte befolkningsgruppers sociale inklusion i et Europa under forandring. Gennem forsknings- og kampagneaktiviteter undersøger projektet marginaliserede gruppers politiske, sociale, kulturelle og økonomiske deltagelse i 19 byer i Vesteuropa.

I denne forbindelse lanceres rapporten Flertalsbefolkninger i udsatte boligområder – Trigeparken. Dette sker som led i et delprojekt, som udover Aarhus også omfatter Amsterdam, Manchester, Berlin, Stockholm og Lyon.

Hver rapport omhandler bl.a. emner som identitetsdannelse, medborgerskab, betydningen af skoleforhold og uddannelsesmuligheder, beskæftigelsessituation, boligforhold, kriminalitetsforebyggelse, samt det lokale sundhedssystem.

Rapporterne indeholder en serie nøglebudskaber og anbefalinger, der bygger på et større antal interviews, fokusgrupper og omfattende desk research.

Et hovedformål med rapporterne er at formidle modeller for god praksis til beslutningstagere og civilsamfundet i de enkelte lande, så man bedre kan møde de udsatte områders særlige udfordringer, forstå deres forskelle og fremme den sociale inklusion.