Om CFA

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) er et tværvidenskabeligt center ved Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Dansk Center for Forskningsanalyses forskningsprojekter koncentrerer sig om forsknings-, innovations- og universitetspolitik, og bidrager til både den teoretiske og empiriske forskning inden for fagfeltet. Centret er kendetegnet ved sin tværfaglige profil, der både kombinerer forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsdiscipliner og en bred variation af forskningsmetoder.

Dansk Center for Forskningsanalyse har også til formål at bidrage til bredere vidensdeling og kompetenceopbygning relateret til forsknings-, innovations- og universitetspolitik. Centret varetager i den sammenhæng myndighedsrettede opgaver, herunder evalueringer, analyser og udredningsarbejde. Centrets arbejde sigter dermed mod at styrke grundlaget for kvalificerede forsknings-, innovations- og universitetspolitiske beslutninger.

Dansk Center for Forskningsanalyse bidrager til uddannelse og talentudvikling inden for sit forskningsfelt, herunder særligt til forskeruddannelse.