Sanne Haase fra CFA får H-STAR scholarship

Videnskabsministeriet har som led i en overordnet strategi om brobygning mellem danske og californiske universiteter indgået en partnerskabsaftale med det tværvidenskabelige forskningscenter Human Sciences and Technologies Advanced Research Institute (H-STAR) på Stanford University. Aftalen giver danske forskere og ph.d.-studerende ved danske universiteter mulighed for at ansøge om et forskerophold (visiting scholarship) ved H-STAR.

Sanne Haase, ph.d.-studerende på Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), er en af de få udvalgte, der er blevet bevilliget et H-STAR visiting scholarship på 2 måneder i efteråret 2011 ved Stanford University, som i øjeblikket ifølge ARWU 2010 er ranket som verdens tredje bedste universitet.

Sanne Haase skal under sit ophold bl.a. samarbejde med professor Sheri Sheppard, som er en kapacitet inden for ingeniøruddannelse. Formålet med besøget bliver først og fremmest at foretage sammenligninger mellem Sanne Haases danske undersøgelse og amerikanske studier inden for området med henblik på publicering af fælles forskningspublikationer.

Sanne Haase er organisatorisk forankret på CFA og arbejder i forskningsalliancen "Program of Research on Opportunities and Challenges in Engineering Education in Denmark" (PROCEED), der er et stort tværinstitutionelt projekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Sheri Sheppard er tilknyttet dette forskningsprojekt som international rådgiver, og hun har tidligere medvirket i en lang række forskningsprojekter om ingeniøruddannelse.

Sanne Haases forskning drejer sig om bæredygtigheds rolle i ingeniøruddannelserne i Danmark. Hun er i gang med en større undersøgelse af, hvordan ingeniørstuderende oplever samfundsmæssige udfordringer som bæredygtighed, og hvilken rolle bæredygtighed spiller i den professionelle identitet, de etablerer i løbet af deres uddannelse. Ingeniørfeltet er særligt relevant for ift. bæredygtighed, fordi ingeniører i vid udstrækning forventes at skulle spille en afgørende rolle for, hvordan vi som samfund kan adressere en række af de sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, vi står over for i dag.