CFA afslutter CoRe projektet

Center for Forskningsanalyse (CFA) har netop afsluttet projektet Contextualising and Measuring Research Performance (CoRe). Projektets formål har været at udvikle og anvende forskellige indikatorer for forskningsperformance og at undersøge og forklare variationer i forskningsperformance på forskellige aggregeringsniveauer.

31.03.2016 | Per Stig Lauridsen

Der er stigende opmærksomhed på forskningens socio-økonomiske betydning og voksende efterspørgsel efter relevante måder at opgøre forskningsproduktion og forskningsgennemslagskraft. Studier af ’forskningsperformance’ er i frembrud, men der er endnu begrænset viden om de faktorer, der kan medvirke til at forklare udvikling og variation i forskningsperformance.

Center for Forskningsanalyse (CFA) har netop afsluttet projektet Contextualising and Measuring Research Performance (CoRe). Projektets formål har været at udvikle og anvende forskellige indikatorer for forskningsperformance og at undersøge og forklare variationer i forskningsperformance på forskellige aggregeringsniveauer. Forskerne ved CFA har arbejdet med både et vertikalt perspektiv, der har undersøgt forskningsperformance på forskellige analytiske niveauer (særligt det nationale niveau og forskergruppeniveauet) og et horisontalt perspektiv ved at sammenligne enheder (f.eks. lande, organisatoriske enheder eller faglige domæner) og ved at studere udvikling over tid. Arbejdet med bibliometriske mål for performance har haft stor vægt i projektet, men der har også været opmærksomhed på andre typer af performancemål, blandt andet for universiteternes omverdensrelaterede aktiviteter.

Projektet har haft særligt fokus på sammenhængen mellem performance og forskningspolitiske reformer og virkemidler. Projektet har blandt andet undersøgt effekterne af forskellige finansieringsformer, men har også studeret andre årsager til særlig høj performance ved udvalgte forskningsgrupper ved universitetet.

En del af grundlaget for CoRe-projektet er et tæt samarbejde med forskerne bag Leiden-rankingen ved Centre for Science and Technology Studies (CWTS), som giver CFA adgang til at benytte CWTS’ kvalitetssikrede bibliometriske databaser.

CoRe-projektets resultater er fremlagt i centrale tidsskrifter og konferencer inden for feltet. Projektet har også affødt nye forskningsbevillinger og opgaver for offentlige myndigheder og fonde. Allerede publicerede artikler i forbindelse med projektet er oplistet herunder. Derudover er der yderligere 7 papirer under review i skrivende stund og en række publicerede konferencepapirer og forskningsformidlende artikler.

Flere informationer:

Kontakt centerleder Niels Mejlgaard (mail: nm@ps.au.dk eller telefon: 8716 5895 / 2029 0042)

Publicerede artikler:

Forskningsnyhed