Forskning

CFAs forskningsprofil

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) har til formål gennem egen forskning og udredning at øge kendskabet til forskningens rolle i samfundet og at styrke grundlaget for det forskningsrådgivende system og for forskningspolitiske beslutninger.

CFA udfører både grundlæggende forskning, langsigtet kompetenceopbygning samt udfører endvidere anvendelsesorienterede analyser og udredninger.

CFA forsker i forskning, forskningspolitik og innovation, analyserer vilkårene for forskning og studerer forskningens omfang, fordeling og anvendelse i samfundet.

CFAs forskningsområder er:

Økonomiske aspekter af forskning og innovation

 • Forskningsressourcer og allokering
 • Mikro-/makroøkonomiske effekter af forskning
 • Benchmarking
 • Forsknings- og innovationsindikatorer

Humane og organisatoriske aspekter af forskning og innovation

 • Forskerkapacitet
 • Forskermobilitet
 • Forskningsorganisering
 • Forskningsledelse
 • Forskningsinstitutioners værdiorientering

Politologiske aspekter af forskning og innovation

 • Forsknings- og innovationspolitik
 • Videnbaseret politik
 • Befolkningens opfattelse af forskning
 • Interessegruppers opfattelse af forskning
 • Forskningsformidling

Forskningsprojekterne ligger primært inden for Politologi, Sociologi, Økonomi og Erhverv, Individer i Forskning, Humane Ressourcer, Samfund og Forskning samt ikke mindst Forsknings- og Innovationspolitik.