Velkommen til

Dansk Center for Forskningsanalyse

Institut for Statskundskab
Aarhus BSS
Aarhus Universitet

Nyheder

Evaluering af samfundsvidenskabelige institutter i Norge

CFA har medvirket til evalueringen af de samfundsvidenskabelige institutter i Norge, som netop er afsluttet. Centerleder Niels Mejlgaard har deltaget i evalueringspanelet og professor Jesper W. Schneider har leveret bibliometriske analyser af institutterne som underlag for evalueringen.

Femte H2020 bevilling til CFA

Center for Forskningsanalyse ved Institut for Statskundskab har modtaget 4,65 millioner kroner fra Europa-Kommissionens H2020 rammeprogram for forskning og innovation. 

6 millioner til CFA-professor

Jesper Wiborg Schneider har modtaget 5,98 millioner fra Styrelsen for Forskning og Innovation til projekt om forskningsintegritet.

Ny gæste-ph.d.: Carita Eklund

Carita Eklund er ph.d.-studerende i økonomi fra Finland. Hun arbejder på Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) i seks måneder. (30.09.2016)


Ny postdoc: Fereshteh Didegah

Fereshteh Didegah er ny postdoc ved Dansk Center for Forskningsanalyse. (06.09.2016)


Ny postdoc: Qi Wang

Qi Wang er ny postdoc ved Dansk Center for Forskningsanalyse. (06.09.2016)


CFA’s analyse af to svenske universitets- og högskolereformer er afsluttet

Sveriges Riksdag vedtog i 2010 to reformer af det svenske system for videregående uddannelse, en autonomireform og en kvalitetsreform. På opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott har Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) i perioden 2013-2016 gennemført et opfølgningsprojekt, der har haft til formål at undersøge implementering og effekter af de to svenske universitets- og högskolereformer. Med Riksdagens Utbildningsutskotts offentliggørelse den 15. juni 2016 af opfølgningsprojektets femte delrapport: Delredovisning 5: Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas, er projektet afsluttet. Læs Utbildningsutskottets meddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af den femte og sidste delrapport og læs mere om opfølgningsprojektet og download projektets øvrige publikationer, en hovedrapport og fire delrapporter, på Riksdagens hjemmeside.


CFA indgår i stort norsk forskningscenter

Et stort norsk forskningscenter med deltagelse fra Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) har fået 12 millioner norske kroner årligt til at undersøge effekter af forskning, og hvordan samfundet kan få mere igen af investeringerne i forskning. (18.05.2016)


5 millioner i Horizon 2020-midler til CFA

Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Institut for Statskundskab har fået 5 millioner kroner fordelt på tre projekter om henholdsvis etik og integritet i forskning, ansvarlighed i biovidenskabelig forskning samt evaluering af ligestillingsinitiativer i forskning og innovation. (05.04.2016)


Ny ph.d.-studerende: Andreas Kjær

Andreas Kjær er ny ph.d.-studerende ved Dansk Center for Forskningsanalyse pr. 1. april 2016.


19 institutter på AU får lavet bibliometriske analyser af CFA

19 institutter på Aarhus Universitet har indgået aftale med Center for Forskningsanalyse (CFA) om at lave en række bibliometriske analyser over de kommende tre år. Analyserne kan for eksempel fokusere på citationsmønstre, internationalisering, interdisciplinaritet og effekterne af samarbejde mellem forskningsgrupper inden for og på tværs af institutter og fagområder i det omfang, databaserne dækker. Læs mere i Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2016. (01.04.2016)


CFA afslutter CoRe projektet

Center for Forskningsanalyse (CFA) har netop afsluttet projektet Contextualising and Measuring Research Performance (CoRe). Projektets formål har været at udvikle og anvende forskellige indikatorer for forskningsperformance og at undersøge og forklare variationer i forskningsperformance på forskellige aggregeringsniveauer. (31.03.2016)


Nye professorer på CFA

Carter Bloch, forskningsleder på Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), og Jesper Wiborg Schneider, seniorforsker på CFA, er begge blevet udnævnt til professorer pr. 1. marts 2016.

Seneste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Ph.d.-uddannelse på CFA

Ph.d.-uddannelse på Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) sker inden for ph.d.-programmet Social Science and Business, der er et af de syv faglige ph.d.-programmer, der udbydes ved ph.d.-skolen på Aarhus BSS, Aarhus BSS Graduate School.

Aarhus BSS Graduate School opslår to gange årligt en række ph.d.-stipendier inden for ph.d.-skolens faglige områder. Ph.d.-stipendierne opslås og kan ansøges i perioderne fra 15. marts til 15. april og fra 15. september til 15. oktober. For mere information se: http://bss.au.dk/en/research/phd/application/.

CFA på Twitter