Du er her: AU » Om AU » Institut for Statskundskab » Forskning » Forskningscentre og -enheder » Dansk Center for Forskningsanalyse

Velkommen til

Dansk Center for Forskningsanalyse

Institut for Statskundskab
Aarhus BSS
Aarhus Universitet

Nyheder

CFA indgår i stort norsk forskningscenter

Et stort norsk forskningscenter med deltagelse fra Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) har fået 12 millioner norske kroner årligt til at undersøge effekter af forskning, og hvordan samfundet kan få mere igen af investeringerne i forskning. (18.05.2016)


5 millioner i Horizon 2020-midler til CFA

Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Institut for Statskundskab har fået 5 millioner kroner fordelt på tre projekter om henholdsvis etik og integritet i forskning, ansvarlighed i biovidenskabelig forskning samt evaluering af ligestillingsinitiativer i forskning og innovation. (05.04.2016)


Ny ph.d.-studerende: Andreas Kjær

Andreas Kjær er ny ph.d.-studerende ved Dansk Center for Forskningsanalyse pr. 1. april 2016.


19 institutter på AU får lavet bibliometriske analyser af CFA

19 institutter på Aarhus Universitet har indgået aftale med Center for Forskningsanalyse (CFA) om at lave en række bibliometriske analyser over de kommende tre år. Analyserne kan for eksempel fokusere på citationsmønstre, internationalisering, interdisciplinaritet og effekterne af samarbejde mellem forskningsgrupper inden for og på tværs af institutter og fagområder i det omfang, databaserne dækker. Læs mere i Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 9/2016. (01.04.2016)


CFA afslutter CoRe projektet

Center for Forskningsanalyse (CFA) har netop afsluttet projektet Contextualising and Measuring Research Performance (CoRe). Projektets formål har været at udvikle og anvende forskellige indikatorer for forskningsperformance og at undersøge og forklare variationer i forskningsperformance på forskellige aggregeringsniveauer. (31.03.2016)


Nye professorer på CFA

Carter Bloch, forskningsleder på Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), og Jesper Wiborg Schneider, seniorforsker på CFA, er begge blevet udnævnt til professorer pr. 1. marts 2016.


STAGES Guidelines

STAGES Guidelines er et af resultaterne af fire års indsats og erfaringer fra det europæiske FP7 finansierede projekt STAGES - Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science. Det overordnede formål med STAGES var at lancere strategier for strukturændringer i forskningsorganisationer rettet mod de mange og indbyrdes forbundne problemer med ulighed mellem kønnene inden for videnskab. STAGES Guidelines indeholder kontekstuelle oplysninger om de handlingsplaner, der gennemføres i fem europæiske forskningsorganisationer, og tilbyder et sæt af erfaringsbaserede anbefalinger inden for seks brede indsatsområder, eksemplificeret ved et udvalg af relevante praksisser. Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet har været den danske partner i projektet. Lær mere om STAGES projektet og download STAGES Guidelines. (15.12.15)


Effekten af den danske deltagelse i EU’s rammeprogrammer for forskning

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har den 9. september 2015 offentliggjort en rapport, der beskriver effekten af den danske deltagelse i EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7). Rapporten består af en række forskellige analyser, bl.a. en bibliometrisk analyse af gennemslagskraften af danske videnskabelige publikationer knyttet til projekter finansieret af FP6 og FP7. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Læs FI’s pressemeddelelse og download rapporten og bilagsrapporten med den bibliometriske analyse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Seneste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Ph.d.-uddannelse på CFA

Ph.d.-uddannelse på Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) sker inden for ph.d.-programmet Social Science and Business, der er et af de syv faglige ph.d.-programmer, der udbydes ved ph.d.-skolen på Aarhus BSS, Aarhus BSS Graduate School.

Aarhus BSS Graduate School opslår to gange årligt en række ph.d.-stipendier inden for ph.d.-skolens faglige områder. Ph.d.-stipendierne opslås og kan ansøges i perioderne fra 15. marts til 15. april og fra 15. september til 15. oktober. For mere information se: http://bss.au.dk/en/research/phd/application/.

CFA på Twitter

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.05.2016