Du er her: AU » Om AU » Institut for Statskundskab » Forskning » Forskningscentre og -enheder » Dansk Center for Forskningsanalyse

Velkommen til

Dansk Center for Forskningsanalyse

Institut for Statskundskab
Aarhus BSS
Aarhus Universitet

Nyheder

STAGES Guidelines

STAGES Guidelines er et af resultaterne af fire års indsats og erfaringer fra det europæiske FP7 finansierede projekt STAGES - Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science. Det overordnede formål med STAGES var at lancere strategier for strukturændringer i forskningsorganisationer rettet mod de mange og indbyrdes forbundne problemer med ulighed mellem kønnene inden for videnskab. STAGES Guidelines indeholder kontekstuelle oplysninger om de handlingsplaner, der gennemføres i fem europæiske forskningsorganisationer, og tilbyder et sæt af erfaringsbaserede anbefalinger inden for seks brede indsatsområder, eksemplificeret ved et udvalg af relevante praksisser. Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet har været den danske partner i projektet. Lær mere om STAGES projektet og download STAGES Guidelines. (15.12.15)


Effekten af den danske deltagelse i EU’s rammeprogrammer for forskning

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har den 9. september 2015 offentliggjort en rapport, der beskriver effekten af den danske deltagelse i EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7). Rapporten består af en række forskellige analyser, bl.a. en bibliometrisk analyse af gennemslagskraften af danske videnskabelige publikationer knyttet til projekter finansieret af FP6 og FP7. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Læs FI’s pressemeddelelse og download rapporten og bilagsrapporten med den bibliometriske analyse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Analyse af to svenske universitets- og högskolereformer – hovedrapport offentliggjort

Dansk Center for Forskningsanalyse har på opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott gennemført et opfølgningsprojekt, der har haft til formål at undersøge implementering og effekter af to svenske universitets- og högskolereformer, en autonomireform og en kvalitetsreform, der blev vedtaget af Sveriges Riksdag i 2010. Riksdagens Utbildningsutskott har den 15. april 2015 offentliggjort opfølgningsprojektets hovedrapport, der sammenfatter hovedresultaterne af projektets fire delundersøgelser. Læs Utbildningsutskottets meddelelse om opfølgningsprojektet i forbindelse med offentliggørelsen af hovedrapporten og download hovedrapporten på Sveriges Riksdags hjemmeside. Resultaterne af projektets delundersøgelser er offentliggjort i separate delrapporter, der også kan findes på Riksdagens hjemmeside: Delredovisning 1: Skrivbordsstudie om autonomi- och kvalitetsreformerna, Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer, Delredovisning 3: Enkätundersökning till studieansvariga og Delredovisning 4: Den fallstudiebaserade undersökningens första fas.


Kortlægning af dansk forskning i Forskning og innovation

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har den 18. februar 2015 offentliggjort en ny rapport, der kortlægger forskningsfeltet ”Forskning og innovation”. Kortlægningen er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af FI. Læs mere og download rapporten ”Mapping Danish Research on Research and Innovation” på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Seneste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Ledige stillinger

  • Postdoc stillinger
    Ansøgningsfrist: 28. februar 2016
    Se jobopslag

CFA på Twitter

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 05.02.2016