Du er her: AU » Om AU » Institut for Statskundskab » Forskning » Forskningscentre og -enheder » Dansk Center for Forskningsanalyse

Velkommen til

Dansk Center for Forskningsanalyse

Institut for Statskundskab
Aarhus BSS
Aarhus Universitet

Nyheder

Effekten af den danske deltagelse i EU’s rammeprogrammer for forskning

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har den 9. september 2015 offentliggjort en rapport, der beskriver effekten af den danske deltagelse i EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7). Rapporten består af en række forskellige analyser, bl.a. en bibliometrisk analyse af gennemslagskraften af danske videnskabelige publikationer knyttet til projekter finansieret af FP6 og FP7. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Læs FI’s pressemeddelelse og download rapporten og bilagsrapporten med den bibliometriske analyse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Analyse af to svenske universitets- og högskolereformer – hovedrapport offentliggjort

Dansk Center for Forskningsanalyse har på opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott gennemført et opfølgningsprojekt, der har haft til formål at undersøge implementering og effekter af to svenske universitets- og högskolereformer, en autonomireform og en kvalitetsreform, der blev vedtaget af Sveriges Riksdag i 2010. Riksdagens Utbildningsutskott har den 15. april 2015 offentliggjort opfølgningsprojektets hovedrapport, der sammenfatter hovedresultaterne af projektets fire delundersøgelser. Læs Utbildningsutskottets meddelelse om opfølgningsprojektet i forbindelse med offentliggørelsen af hovedrapporten og download hovedrapporten på Sveriges Riksdags hjemmeside. Resultaterne af projektets delundersøgelser er offentliggjort i separate delrapporter, der også kan findes på Riksdagens hjemmeside: Delredovisning 1: Skrivbordsstudie om autonomi- och kvalitetsreformerna, Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer, Delredovisning 3: Enkätundersökning till studieansvariga og Delredovisning 4: Den fallstudiebaserade undersökningens första fas.


Kortlægning af dansk forskning i Forskning og innovation

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har den 18. februar 2015 offentliggjort en ny rapport, der kortlægger forskningsfeltet ”Forskning og innovation”. Kortlægningen er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af FI. Læs mere og download rapporten ”Mapping Danish Research on Research and Innovation” på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Hvor svært kan det være, mand?!

Flere institutledere på AU afviser, at køn spiller ind, når de vurderer ansøgere til lektor- og professorstillinger. Men ifølge ph.d. Mathias Wullum Nielsen fra Dansk Center for Forskningsanalyse eksisterer der nogle strukturelle mekanismer, som kan være med til at presse kvinderne ud af universitetet. (02.02.15)


Kend din leder

Hvordan er det lige, nutidens institutledere begår sig i en institution med traditionelle akademiske værdier? De træffer simpelthen et valg mellem to strategier. Og hver især vælger de den strategi, der giver mest mening for dem selv i rollen som leder, fortæller postdoc Lise Degn fra Dansk Center for Forskningsanalyse. Hun står bag en videnskabelig undersøgelse af ledelse i akademia efter de store universitetsreformer i 00’erne. (02.02.15)


Den beskyttende, den balancerende og den dagsordensættende

Den beskyttende, den balancerende og den dagsordensættende leder er stereotyper. Hvilket som bekendt ikke er tilfældet med mennesker, understreger postdoc ved Dansk Center for Forskningsanalyse, Lise Degn, der står bag en videnskabelig undersøgelse af ledere på danske universiteter. Men måske du alligevel kan genkende din institutleder i en af de tre typer. Eller dig selv, hvis du har fornøjelsen af at stå i spidsen for et institut. (02.02.15)

Seneste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

CFA på Twitter

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2015

Her finder du Institut for Statskundskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 7
8000 Aarhus C

E-mail: statskundskab@au.dk
Tlf.: 871 50000
Fax: 8613 9839

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013137702
EAN-nr: 5798000419582
Stedkode: 5311

Er du studerende eller medarbejder?

Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

For studerendeFaglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

For medarbejdere

Akkrediteringer

Hvad er Aarhus BSS?

Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Her finder du Aarhus BSS

Vis detaljeret kort