Du er her: AU » Om AU » Institut for Statskundskab » Forskning » Forskningscentre og -enheder » Dansk Center for Forskningsanalyse

Velkommen til

Dansk Center for Forskningsanalyse

Institut for Statskundskab
School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet

Nyheder

Evaluering af Det Frie Forskningsråd

Styrelsen for Forskning og Innovation har den 21. oktober 2014 offentliggjort en ny evaluering af Det Frie Forskningsråd (DFF). Evalueringen er blandt andet baseret på en bibliometrisk analyse af videnskabelige artikler tilknyttet bevillinger fra DFF i perioden 2005 til 2008. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse og download evalueringsrapporten og den bibliometriske analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Universitetsledelse i forandring

Universiteterne spiller en stadig større rolle for det danske velfærdssystem og for Danmarks evne til at konkurrere i den globale vidensøkonomi. Massive reformer og reorganiseringer har været taget i brug for at styrke institutionerne i den nye konkurrencesituation, men med hvilke følger? (26.08.14)


Analyse af to svenske universitets- og högskolereformer - to delrapporter offentliggjort

På opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott gennemfører Dansk Center for Forskningsanalyse i perioden 2013 til 2016 et opfølgningsprojekt, der undersøger implementering og effekter af to svenske universitets- og högskolereformer, en autonomireform og en kvalitetsreform, der blev vedtaget af Riksdagen i 2010. Utbildningsutskottet har i juli 2014 offentliggjort opfølgningsprojektets to første delrapporter, et desk research studie om de to reformer, og en interviewundersøgelse med rektorer for universiteter og högskoler. Læs mere om opfølgningsprojektet og download de to delrapporter, Delredovisning 1: Skrivbordsstudie om autonomi- och kvalitetsreformerna og Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer, på Riksdagens hjemmeside.


Ingeniørstuderende mangler ansvarlige rollemodeller

Sanne Haase, ph.d.-studerende fra Dansk Center for Forskningsanalyse, har i sit ph.d.-projekt fulgt en årgang ingeniørstuderende fra landets universiteter og professionshøjskoler gennem deres første år på ingeniørstudiet for at afdække, hvad de forventer sig af det at være ingeniør. Den 2. april 2014 forsvarer hun sin ph.d.-afhandling "Professional Identity and Role of the Engineer in a Challenged Society. Empirical Investigations of Engineering Student Conceptions." (27.03.14)


Evaluering af den norske publiceringsindikator

På opdrag af det norske Universitets- og høgskolerådet (UHR) har Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) i løbet af efteråret 2013 gennemført en evaluering af den norske publiceringsindikator. Hovedformålet med evalueringen har været at undersøge, om formålet med publiceringsindikatoren, der blev indført på de norske universiteter og høgskoler i 2006, er blevet opfyldt: Har indikatoren ansporet til mere forskning, og forskning af højere kvalitet? Evalueringens slutrapport blev præsenteret af CFA på et lanceringsseminar i Oslo den 16. januar 2014. Læs mere om evalueringen og download evalueringsrapporten på UHR’s hjemmeside. (16.01.14)


Evaluering af Danmarks Grundforskningsfond offentliggjort

Styrelsen for Forskning og Innovation har den 16. december 2013 offentliggjort en ny evaluering af Danmarks Grundforskningsfond. Evalueringen er blandt andet baseret på en bibliometrisk analyse af publikationer fra Centres of Excellence under Grundforskningsfonden. Den bibliometriske analyse er udarbejdet af Jesper W. Schneider fra Dansk Center for Forskningsanalyse og Rodrigo Costas fra Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University. Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse og download evalueringen og den bibliometriske analyse fra styrelsens hjemmeside. (16.12.13)

Seneste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.12.2014

Her finder du Institut for Statskundskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 7
8000 Aarhus C

E-mail: statskundskab@au.dk
Tlf.: 871 50000
Fax: 8613 9839

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013137702
EAN-nr: 5798000419582
Stedkode: 33111

Er du studerende eller medarbejder?

Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

For studerendeFaglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

For medarbejdere

Akkrediteringer

Hvad er School of Business and Social Sciences?

School of Business and Social Sciences er en bred business school og et af fire hovedområder ved Aarhus Universitet.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er School of Business and Social Sciences en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Her finder du School of Business and Social Sciences

Vis detaljeret kort

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk