Forskningscentre og -enheder

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA)

Dansk Center for Forskningsanalyse er et tværvidenskabeligt center ved Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Dansk Center for Forskningsanalyses forskningsprojekter koncentrerer sig om forsknings-, innovations- og universitetspolitik og bidrager til både den teoretiske og empiriske forskning inden for fagfeltet. Centret er kendetegnet ved sin tværfaglige profil, der både kombinerer forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsdiscipliner og en bred variation af forskningsmetoder.

Dansk Center for Forskningsanalyse har også til formål at bidrage til bredere vidensdeling og kompetenceopbygning relateret til forsknings-, innovations- og universitetspolitik. Centret varetager i den sammenhæng myndighedsrettede opgaver, herunder evalueringer, analyser og udredningsarbejde. Centrets arbejde sigter dermed mod at styrke grundlaget for kvalificerede forsknings-, innovations- og universitetspolitiske beslutninger.

Dansk Center for Forskningsanalyse bidrager til uddannelse og talentudvikling inden for sit forskningsfelt, herunder særligt til forskeruddannelse.

Læs mere om Dansk Center for Forskningsanalyse

Center for Sociologiske Studier ved Aarhus Universitet (CESAU)

Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet/ CESAU har til formål at understøtte og udvikle sociologisk undervisning og forskning ved Aarhus Universitet. Det sker gennem en række initiativer rettet mod forskere, studerende, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Centeret er blevet til på foranledning af en række forskningsmiljøer ved Aarhus Universitet, som alle ønsker at understøtte et tværinstitutionelt og tværfakultært samarbejde omkring sociologiske emner. Miljøerne finansierer centerets drift.

Læs mere om Center for Sociologiske Studier

POLIS - Political Parties and Issue Strategies

POLIS is a research unit investigating the role of political parties and party competition in contemporary Western democracies. POLIS brings together researchers to study the role of political parties in contemporary Western democracies. Political parties are perhaps the most important political actors in democratic politics, and the core idea of POLIS is to study democracy through the lens of political parties and their interactions with voters and the mass media.

POLIS is organized into three research components:

  1. Inter-party competition: How do political parties compete on both issues and positions?
  2. Party-media interaction: How does party competition shape news coverage of politics?
  3. Party-voter interaction: How does party competition and communication influence voters' opinions and perceptions of political parties?

POLIS is funded by a grant from the Danish Social Science Research Council and by a grant from the AU Ideas programme from 2012 to 2016.

More about POLIS

PoNE - The Politics and Evolution Lab

The Politics and Evolution Lab (PoNE Lab) is a research unit dedicated to investigating how the adaptive challenges of human evolutionary history shape the way modern citizens think about mass politics.

Charles Darwin

In the lab we integrate theories from evolutionary psychology and methods from neuroscience into the study of politics. On this basis, we investigate the extent to which the psychological imprints of ancestral social life in small hunter/gatherer groups reveal

In the lab we integrate theories from evolutionary psychology and methods from neuroscience into the study of politics. On this basis, we investigate the extent to which the psychological imprints of ancestral social life in small hunter/gatherer groups reveal

Findings from our lab consistently suggest, first, that the factors people intuitively rely on when producing political choices are factors of relevance in ancestral, small-scale social environments and, second, that the political solutions that people find intuitively correct are solutions that worked within such environments.

Our project, “How to Win With Words?”, sets out to outline and systematically test a theory of what we term the strength of political communication, that is, the strength of the impact of political communications on the attention and opinions of the public regarding the debated issue. The project is funded with DKK 5.8 million by the Velux Foundation for a four-year period from 2014 to 2017.

The Politics and Evolution Lab (PoNE Lab) is directed by Michael Bang Petersen and Lene Aarøe and is hosted by the Department of Political Science at Aarhus University.

The PoNE Lab is co-founded by the Velux Foundation and Aarhus University Research Foundation.

More about PoNE