Morten Valbjørn: Publications

Forthcoming

 • Valbjørn, Morten (forthcoming): "The Soldier King - The military/security sector and the Hashemite monarchy in Jordan" in Hansen, Birthe & Carsten Jensen: Transforming Civil-Security Relations in the Middle East - The Role of the Military after the Arab Spring; London: Routledge.
 • Valbjørn, Morten. "The Middle East", in Tanja A. Börzel & Thomas Risse (eds.) Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Valbjørn, Morten (forthcoming). "Like But Not Same As... - Arab Citizenship and the Jordanian Experience" in Nils A. Butenschon & Roel Meijer (eds.) Arab Citizenship in the New Political Era. Leiden: Brill.
 • Valbjørn, Morten (forthcoming). "Mellemøsten: konfliktforklaringer i et 'sekterisk Mellemøsten'" i Morten Winther Bülow & Tonny Brems Knudsen (eds.) International Politik NU (2. udgave) Aarhus: Systime. ["The Middle East: explaining conflicts in a 'sectarian Middle East'"].

2015

Articles

 • Valbjørn, Morten (2015). "International relations theory and the new Middle East: three levels of a debate". POMEPS Studies, no. 16: International Relations and a changing Middle East, pp. 74-79.
 • Valbjørn, Morten (2015). "Reflections on Self-Reflections - On framing the analytical implications of the Arab uprisings for the study of Arab politics". Democratization, vol. 22, 2, pp. 218-238.
 • Valbjørn, Morten (2015). "Introduction: Studying International Relations of the Middle East", pp. xxi-xxix in Morten Valbjørn & Fred Lawson (eds.) International Relations of the Middle East (Vol. 1: Studying International Relations of the Middle East). London: Sage.
 • Valbjørn, Morten (2015). "Introduction: The Role of Ideas and Identities in Middle East International Relations", pp. vii-xxiii in Morten Valbjørn & Fred Lawson (eds.) International Relations of the Middle East (Vol. 3: The Role of Ideas and Identities in Middle East International Relations). London: Sage.

Edited volumes

2014

Articles

Edited volumes

 • Valbjørn, Morten & Frederic Volpi (eds) (2014). "Roundtable: Rethinking mediterranean politics". Mediterranean Politics, vol. 19, no. 1
 • Grøndahl Glavind, Johanne, Tonny Brems Knudsen & Morten Valbjørn (eds). (2014). "Temanummer: Den nye engelske skole: det international samfund I det 21. århundrede". Politica, vol. 46, no. 4. [Special-issue: The New English School: the international society in the 21st Century]

2013

Articles

 • Valbjørn, Morten (2013). "De arabiske revolter - kontinuitet og forandring i samfund og videnskab", pp. 19-23 in Carsten Jensen (ed.) Politologisk Årbog 2012-13. København: Hans Reitzels Forlag. <The Arab Revolts - continuity and change in society and the social sciences> (available online at forsker-zonen videnskab.dk)

  Valbjørn, Morten (2013). "The 2013 Parliamentary Elections in Jordan: Three Stories and Some General Lessons". Mediterranean Politics, vol. 18, no. 2, pp. 311-317

  Valbjørn, Morten (2013). "International Politik-teori før, under og efter Den Kulturelle Drejning". Samfundsfagsnyt, no. 190, pp. 41-48

  Valbjørn, Morten (2013). "Book Review: Everyday Arab Identity - The Daily Reproduction of the Arab World by Christopher Phillips". Middle East Journal, vol. 67, no. 2, pp. 329-330.

2012

Articles

Edited volumes

 • Valbjørn, Morten & Maja Touzari Janesdatter Greenwood (eds.)(2012).'De arabiske revolter – oprør i samfund og videnskab', Tidsskriftet POLITIK, 15, 1. <Journal special issue: The Arab Revolts - uprisings in society and the social sciences>

2011

Articles

 • Valbjørn, Morten (2011). "Vil det nye Mellemøsten blive (post)-islamistisk?", Militært Tidsskrift, vol 140 no 3, pp. 211-222.
  <Will the new Middle East become (post)islamist?>

 • Valbjørn, Morten (2011). "Mellemøsten: Regionale konfliktmønstre", pp. 171-188 in Morten Winter Bülow & Tonny Brems Knudsen (eds.) International Politik NU. Aarhus: Systime.
  <the Middle East: patterns of regional conflicts>

  Valbjørn, Morten (2011). "Culture in the Middle East: the ‘Western Question’ and the Sovereignty of post-imperial states in the Middle East", pp. 222-241 in Sally Cummings & Raymond Hinnebusch (eds.) Sovereingty After Empire: Comparing the Middle East and Central Asia. Edinburgh/New York: Edinburgh/Columbia University Press.

  Valbjørn, Morten (2011). "Vil Kong Abdallah reformere Jordan?", pp. 110-115 in Lars Erslev Andersen, Helen Hajjaj & Clement Behrendt Kjersgaard (eds.) Arabisk forår: baggrund og konsekvenser. Copenhagen: Ræson.
  <Is King Abdallah going to reform Jordan?>

  Valbjørn, Morten (2011). Review Essay “Konkurrerende (amerikanske) visioner om Mellemøsten - Lockman, Zachary (2010). Contending Visions of the Middle East - the History and Politics of Orientalism, (2nd ed,), TEMP - Tidsskrift for Historie, vol 1, no 2, 181-187
  <"Contending (American) Visions of the Middle East - Review Essay of Lockman...>

Reports

 • Valbjørn, Morten (2011). Mellem kontinuitet og forandring: Jordan i det arabiske forår (Jordan Landeanalyse – 2011), Copenhagen: Danish Foreigh Ministry. <Country Analysis: Between Continuity and Change - Jordan in the Arab Spring>.

Miscellaneous

2010

Articles

Edited volumes

2009

Articles

 • Valbjørn, Morten (2009). "Arab Nationalism(s) in Transformation - From Arab Interstate Societies to an Arab-Islamic World Society" pp. 140-169 in Barry Buzan & Ana Gonzalez-Pelaez (eds), International Society and the Middle East - English School Theory at the Regional Level, N.Y. Palgrave.
 • Valbjørn, Morten & André Bank (2009). "Ein Jahr nach dem Gazakrieg: ist der Nahe Osten noch arabisch?", GIGA Focus Nahost, no 12.
  <One year after the Gaza-War: Is the Middle East still Arab?>
 • Valbjørn, Morten (2009). "Forestillinger om Edward W. Said og Orientalismes (ikke helt så) store indflydelse på studiet af Mellemøsten",  Dansk Sociologi, 20, 3, pp. 11-32.
  <Conceptions of the (less) profound impact on the study of the Middle East from Edward W. Said and Orientalism>
 • Valbjørn, Morten (2009). "'There is one Islam, indeed, one for each of us': Religion og politik i det muslimske Mellemøsten", pp. 187-210 in Tonny Brems Knudsen, Jørgen Dige Petersen & Georg Sørensen (eds), Danmark og de fremmede - om mødet med den arabisk-muslimske verden, Aarhus: Academica.
  <'There is one Islam, indeed, one for each of us': Religion and Politics in the Muslim Middle East>
 • Valbjørn, Morten (2009). ""Majestæt, vi bliver simpelthen nødt til at klone Dem..." - læren fra Jordans 'succesfulde' demokratiseringsproces", pp. 286-292 in Jens Blom Hansen & Jørgen Elklit (eds), Perspektiver på Politik - bidrag til samfundsdebatten, Copenhagen: Academica.
  <'Your Majesty, we simply need to clone you - lessons from Jordans 'successfull' democratization-process>
 • Valbjørn, Morten & André Bank (2009). "Regierung, Opposition in Jordanien und der Gaza-Krieg", INAM (Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten), 59 (Jordanian Hochglanzreformen).
  <The Jordanian Regime, the Islamist Opposition and the Gaza-War>
 • Valbjørn, Morten, Jakob Feldt & Manni Crone (2009). "30 år med Orientalism", Dansk Sociologi, 20, 3, pp. 5-10.
  <30 Years with Orientalism>.

Edited volumes

 • Valbjørn, Morten & Jakob Feldt (2009). eds. Dansk Sociologi, (Edward Said og Orientalism 30 år efter).20, 3
  <Special Issue on Edward W. Said and Orientalism 30 years after>

Reports

 • Valbjørn, Morten (2009). Landeanalyse: Den seneste politiske udvikling i Jordan Maj 2009 , Copenhagen: Danish Ministry of Foreign Affairs.
  <Country Analysis - The Recent Political Development in Jordan May 2009>.

Miscellaneous

2008

Monograph

Articles

Reports

 • Valbjørn, Morten et al. (2008). Jordan Mission Januar 2008 - Muligheder og udfordringer for partnerskab og dialog i et liberaliserende autokrati, Copenhagen: Danish Ministry of Foreign Affairs.
  <Jordan Mission January 2008 - Possibilities and Challenges for partnership and dialogue in a liberalizing autocracy>

Edited volumes

 • Seeberg, Peter & Morten Valbjørn (eds), Et andet nyt Mellemøsten, Odense University Press of Southern Denmark.
  <A different 'new Middle East'>.

Working-Papers

  • Valbjørn, Morten (2008). 'There are clearly cultural issues at play': A Note on Grasping Conceptual Slipperiness - the Idea(s) of Culture and its Turn(s), Working Paper . Aarhus Department of Political Science, University of Aarhus.

Miscellaneous

2007

Articles

 • Valbjørn, Morten (2007). "Jordansk lokalvalg med nationale implikationer", Udenrigs, 62, 3, pp. 76-89
  [Jordanian Local Election with National Implications]
 • Valbjørn, Morten (2007). "Studiet af demokratiets (ir)relevans i et (u)almindeligt Mellemøsten - om ørkenvandringer, fatamorganaer, ørkenblomster og om at vandre i cirkler", Politica, 39, 2, pp. 111-137;
  [The Study of the (Ir)relevance of Democracy in an (un)execeptional Middle East]
 • Valbjørn, Morten (2007). "Libanonkrigen i skyggen af den Nye Arabiske Kolde Krig" in Lars Erslev Andersen, Søren Hove & Morten Valbjørn (eds), Nye Kolde Krige i Mellemøsten - USA's mellemøststrategi, situationen i Golfen og forandringer i den arabiske offentlighed, Odense Syddansk Universitetsforlag
  [The Lebanon-war in the shadow of the New Arab Cold War]
 • Valbjørn, Morten & André Bank (2007). "Signs of a New Arab Cold War: The 2006 Lebanon War and the Sunni-Shi‘i Divide", Middle East Report, 242.
 • Valbjørn, Morten (2007). "Store fremskridt, små skridt på stedet eller ligefrem tilbageskridt? - det jordanske parlamentsvalg 2007", Mellemøstinformation, 24, 11.

Edited volumes

Miscellaneous

 • Valbjørn, Morten (2007). "Autokrati. Lang udsigt til demokrati i Jordan", Politiken, November 19.

2006

 • Valbjørn, Morten (2006). "Blank, Blind or Blinded? - Cultural investigations in International Relations" pp. 199-224 in Knud Erik Jørgensen & Tonny Brems Knudsen (eds), International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destinations, London: Routledge.

Reports

 • Valbjørn, Morten (2006). "Landeanalyse Jordan " in Analyse af Det Arabiske Initiativ og Anbefalinger til Næste Fase', Copenhagen Danish Ministry of Foreign Affairs. 19 pp.

2005

 • Valbjørn, Morten (2005). "Hvor og hvad er Jordan? Jordansk stats-og nationsbygning", Den Jyske Historiker, 110-111 (special issue on Nation, State and Religion in the modern Middle East), pp. 74-102.
 • Valbjørn, Morten & Lars Erslev Andersen (2005). "Mellemøsten: En (u)almindelig region - studiet af Mellemøsten i teorihistorisk perspektiv" pp. 115-130 in Lars Erslev Andersen, Søren Hove & Maj Vingum Jensen (eds), Mellemøsthåndbogen - Fakta om landene i Mellemøsten og Nordafrika, Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 • Valbjørn, Morten (2005). "Jordan - landeprofil og historie" pp. 243-266 in Lars Erslev Andersen, Søren Hove & Maj Vingum Jensen (eds), Mellemøsthåndbogen - Fakta om landene i Mellemøsten og Nordafrika, Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 • Valbjørn, Morten (2005). "Boganmeldelse: Robins, Philip . A History of Jordan.", Nyt fra Historien, LIV, Spring, pp. 15-16

2004

 • Valbjørn, Morten (2004). Toward a 'Mesopotamian Turn': Disciplinarity and the Study of the international relations of the Middle East, Journal of Mediterranean Studies, vol 14,1-2. pp. 47-75.
 • Valbjørn, Morten (2004). "Culture Blind and Culture Blinded: Images of Middle Eastern Conflicts in International Relations", pp. 39-78 in Dietrich Jung (ed.), The Middle East and Palestine: Global Politics and Regional Conflicts, N.Y.: Palgrave.
 • Valbjørn, Morten (2004). "Book Review of Birthe Hansen. Unipolarity and the Middle East, New York: St. Martin's Press, 2001", Arab Studies Journal, XI-XII, 2/1, pp. 122-125.
 • Valbjørn, Morten (2004). Book Review: Raymond Hinnebusch. The International Politics of the Middle East, Middle East Journal, 58, 2 (Spring), pp. 320-322

2003

 • Valbjørn, Morten (2003). ”Fra ’Jordan er Palæstina’ til ”Jordan Først’ – og tilbage igen?” in Erslev Andersen, Lars & Peter Seeberg. Det nye Mellemøsten, Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 • Valbjørn, Morten (2003). "Identitet og modernisering på Jordans dagsorden", Udenrigs, 58, 2, pp. 56-66.
 • Valbjørn, Morten (2003). "The Meeting of the Twain - Bridging the Gap between Middle East Studies and International Relations", Cooperation & Conflict, 38, 2, pp. 162-173.
 • Valbjørn, Morten (2003). ”Før og efter krigen: Olien under Saddam”, pp. 41-53 in Clement Behrendt Kjersgaard (ed.), USA Europa - fjender i fællesskab?, Copenhagen: Ræson & Forlaget Halfdan.
 • Valbjørn, Morten & Lars Erslev Andersen (2003): Under angreb - mellemøststudier efter 11. september, Kritik, Nr. 162/3
 • Valbjørn, Morten (2003): ”Jordan: Geo-og identitetspolitikkens genkomst”, Mellemøstinformation, nr. 4, vol. 20 2003

2002

 • Valbjørn, Morten (2002). "Før og efter krigen: Olien under Saddam", Ræson, Fjerde Kvartal (13. december).
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Jordans demokratisering: forsinkelse eller afvikling?”, Udenrigs nr. 3, 57. årg. 2002
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Oliemarkedet efter Saddam”, Mellemøstinformation, nr. 12, vol. 19
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Handler Irak-konflikten om olie...?”, Mellemøstinformation, nr. 11 vol. 19
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Bahrain: Valgoptakt med mislyde”, Mellemøstinformation, nr. 10 vol. 19
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Tegn på demokratisk forår i Golfens små oliestater”, Udenrigs nr. 2 57. årg.
 • Valbjørn, Morten (2002). “Hvad gik galt og hva’ nu? – den mellemøstlige debat”, Rubicon, nr 2 vol. 10 maj.
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Jordan: demokratisering sat på standby”, Mellemøstinformation, nr. 8/9 vol. 19
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Politisk forår i Golfen?”, Mellemøstinformation, nr. 5 vol. 19
 • Valbjørn, Morten (2002). Islam og den muslimske demokratikløft, Mellemøstinformation, nr. 4 vol. 19
 • Valbjørn, Morten (2002). ”What went wrong? – den mellemøstlige debat”, Mellemøstinformation, vol 19 no 3
 • Valbjørn, Morten (2002). ”Palæstina efter Mr. Palestine”, Mellemøstinformation, vol 19 no 1

2001

 • Valbjørn, Morten (2001). ”Den israelske fredsproces”, Mellemøstinformation, vol 18 no 12
 • Valbjørn, Morten (2001).”Islam: Krigens eller fredens civilisation?”, Udenrigs nr. 1 56. årg.
 • Valbjørn, Morten (2001).”Palæstina-konfliktens mange målestokke”, FFH – Historielærerforeningens blad, August
 • Valbjørn, Morten (2001).”Sanktionerer eller forbyder islam terror?”, Mellemøstinformation, vol 18 no 11
 • Valbjørn, Morten (2001). ”Jordan er Palæstina” revisited, Mellemøstinformation, vol 18 no 10
 • Valbjørn, Morten (2001). ”Al-Aqsa Intifadaens hjemmefronter” Mellemøstinformation, vol 18 no 7.
 • Valbjørn, Morten (2001).”Nyt kapitel i den iransk-russiske fortælling”, Udenrigs nr. 2 56. årg.
 • Valbjørn, Morten (2001). ”Frit valg under kontrol – det iranske præsidentvalg 2001”, Mellemøstinformation, vol 18 no 6
 • Valbjørn, Morten (2001). "Sharons Israel", Mellemøstinformation, vol 18 no. 3
 • Valbjørn, Morten (2001)."Kompromisets diskurs – om israelske og palæstinensiske indrøm­melser”, Mellemøstinformation, vol 18 no 1

1999

 • Valbjørn, Morten & Birthe Petersen (1999).”Brand i Hebron”, Mellemøstinformation, vol 16 no 12

1998

 • Valbjørn, Morten (1998). "Frizone folder sig ud”, Export  no 10
Comments on content: 
Revised 2015.11.24

Her finder du Institut for Statskundskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 7
8000 Aarhus C

E-mail: statskundskab@au.dk
Tlf.: 871 50000
Fax: 8613 9839

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013137702
EAN-nr: 5798000419582
Stedkode: 5311

Er du studerende eller medarbejder?

Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

For studerendeFaglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

For medarbejdere

Accreditations

About Aarhus BSS

Aarhus BSS is a broad business school and one of the four faculties at Aarhus University.

With approx. 14,000 full-time students, several thousand part-time students, almost 225 PhD students and more than 500 academic staff members, Aarhus BSS ranks among the largest business schools in Europe. Furthermore, it is the largest business and social sciences unit in Denmark at university level with a broad academic scope.

Here you can find Aarhus BSS

Show detailed map