New book: Forebyggelse og bekymring – i professionel praksis

Lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Gitte Sommer Harrits, og seniorforsker ved KORA, Marie Østergaard Møller, har udgivet en ny bog, som undersøger, hvordan den forebyggende praksis konkretiseres som et fagligt beredskab.

2016.05.18 | Morten Lindhardt

De seneste ti år har forebyggelsesarbejde været på den politiske dagsorden. Baggrunden er et ønske om at tage problemerne i opløbet og mindske de menneskelige og økonomiske omkostninger. Konsekvensen har været, at fagprofessionelle som sundhedsplejersker, pædagogoger og lærere nu har til opgave at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer.

Spørgsmålet er, hvordan forebyggelse finder sted i praksis. Hvornår er der tale om almindelige forhold i livet, og hvornår skal de fagprofessionelle bekymre sig om borgerne? Forebyggelse og bekymring er baseret på fem års undersøgelse af området og viser, hvordan den forebyggende praksis konkretiseres som et fagligt beredskab, hvor fagprofessionelle oparbejder en kapacitet til at bekymre sig i de relevante situationer.

Teksten er hentet fra Hans Reitzels forlags hjemmeside.

New Books