Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Målsætningen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er at lave international topforskning, som skal ud at arbejde i de offentlige organisationer. Gennem forskning og uddannelse af fremtidens offentlige ledere vil forskerne forbedre den offentlig sektor til gavn for borgerne og samfundet.

Det tværfaglige center forankres på Institut for Statskundskab, hvor der allerede er et miljø i verdensklasse inden for offentlig ledelsesforskning, og hvorfra H.K.H. Kronprins Frederik har sin kandidatgrad. 

I tillæg til at lægge navn og omdømme til centret forestod Kronprinsen åbningen af centret den 23. maj 2018 i anledning af sin 50 års-fødselsdag.  

Centret er muliggjort af en donation fra Købmand Herman Sallings Fond og ledes af professor i statskundskab Lotte Bøgh Andersen.