Stor bevilling til forskningsprojekt om partiernes rolle

En forskergruppe ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, har modtaget en bevilling på 7,8 mio. kr. til projektet "POLIS - Political Parties and Issues Strategies".

28.09.2011 | Jonna Kjær

En forskergruppe ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, bestående af Christoffer Green-Pedersen, Peter Bjerre Mortensen, Rune Slothuus og Rune Stubager har modtaget en bevilling på 7,8 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv, til deres fælles projekt: "POLIS - Political Parties and Issues Strategies".

Projekttitel: POLIS - Political Parties and Issues Strategies
Bevillingsmodtager: Christoffer Green-Pedersen, Peter Bjerre Mortensen, Rune Slothuus og Rune Stubager
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 7.794.125,00

Om projektet

Politiske partier har traditionelt været helt centrale aktører i de vesteuropæiske demokratier. En række forandringer såsom mere ustabile vælgere, mediernes øgede betydning og partiernes tab af medlemmer har imidlertid sat spørgsmålstegn ved partiernes rolle.

Udgangspunktet for denne forskningsenhed er, at en forståelse af partiernes rolle i vestlige demokratier i dag kræver fokus på partiernes relationer til vælgerne. Den elektorale forbindelse mellem partier og vælgere er blevet den helt afgørende forbindelse.

Paradoksalt nok har den internationale partiforskning kun delvist rettet fokus mod denne elektorale forbindelse. Forskningen har beskrevet, hvorledes partierne har ændret i retning af "kampagne-organisationer" med ansættelse af spindoktorer etc., men har meget lidt at sige om, både hvordan partierne konkurrerer med hinanden om vælgernes opbakning, og hvordan befolkningen reagerer på dette.

Forskningsenheden vil koncentrerer sig om tre spørgsmål: 1) Hvordan kan vi forklare partiernes indbyrdes konkurrence om vælgeropbakning? F.eks. hvordan reagerer et parti, når et andet parti fokuserer på bestemte politiske emner? 2) Hvilke betydning har det, at politikernes budskaber til vælgerne altid filtreres gennem medierne? 3) Hvornår er partier med deres budskaber i stand til at ændre vælgernes holdninger til politiske spørgsmål og evt. ændre deres stemmeadfærd?

www.fi.dk/tilskud/bevillingsoversigter/2011/bevillinger-fra-det-frie-forskningsraad-samfund-og-erhverv-til-seniorforskere-efteraar-2011/


Om forskerne

Christoffer
Green-Pedersen

Peter Bjerre Mortensen

Rune Slothuus

Rune Stubager


De fire forskere indgår i en såkaldt FSE-forskningsenhed. Formålet med FSE-forskningsenheder er at fremme dansk forsknings internationale gennemslagskraft ved at etablere og udvikle forskningsgrupper inden for felter, hvor der er særlige danske kompetencer.

Der stilles derfor meget store krav til en FSE-forskningsenhed: Enheden skal repræsentere en nytænkende, ambitiøs og tematisk afgrænset gruppe af forskere, hvis forskning er af høj international kvalitet, og som har potentiale til at indgå i større forskningskonsortier nationalt såvel som internationalt.

Desuden skal enheden have stor synlighed og være i stand til at tiltrække forskningens vækstlag og forskere fra udlandet.

Kontakt

Christoffer Green-Pedersen: M: cgp@ps.au.dk T: 8942 1297 W: au.dk/cgp@ps
Peter Bjerre Mortensen: M: peter@ps.au.dk T: 8942 1371 W: au.dk/peter@ps
Rune Slothuus: M: slothuus@ps.au.dk T: 8942 1288 W: au.dk/slothuus@ps
Rune Stubager: M: stubager@ps.au.dk T: 8942 1308 W: au.dk/stubager@ps
Forskningsnyhed, Offentligheden/ Pressen, Private og offentlige virksomheder
Tags: forskningsprojekt, bevilling, politiske partier, FSE-forskningsenhed, Det Frie Forskningsråd