Offentlige styringsparadigmer

Lotte Bøgh Andersens nye bog giver et samlet og systematisk overblik over de mange konkurrerende og sameksisterende styringsparadigmer, som rummer bud på organisering, styring og ledelse af politiske og administrative processer i den offentlige sektor.

02.05.2017 | Ingrid Marie Fossum

Lotte Bøgh Andersen har skrevet bogen "Offentlige styringsparadigmer" i samarbejde med Carsten GreveKurt Klaudi Klausen & Jacob Torfing. I forordet skriver de:

"Bogen er et resultat af en fælles indsats. Det har været spændende og givende for os sammen at diskutere og udvikle koncepttænkningen og de røde tråde samt at kommentere og redigere hinandens bidrag. Vi kommer hver især fra forskellige institutioner og forskningsmiljøer. Vi har alle igennem mange år arbejdet på at studere og forstå de problemstillinger, vi her belyser. For et par år siden var vi sammen med andre kolleger på tværs af landets universiteter med til at skabe et forvaltningspolitisk udspil, som lykkedes med at øge dialogen mellem forskning og praksis. Det at arbejde sammen om et bogprojekt har været en kærkommen lejlighed til at samtænke den viden og erfaring, der efterhånden er oparbejdet herhjemme om styringstænkning i teori og praksis."

Bogens målgruppe

"Bogen er målrettet offentlige ledere og beslutningstagere, men vi håber også, at mange andre vil finde diskussionerne interessante. Den er især tiltænkt master-, diplom- og kandidatuddannelserne inden for ledelse og offentlig forvaltning, men forhåbentlig kan den mere generelt bidrage til at give et fælles ordforråd i diverse samfundsmæssige debatter om hensigtsmæssig styring og ledelse." 

Om bogen

Offentlige styringsparadigmer tager afsæt i og søger at kvalificere den voksende debat om forvaltningspolitik og betydningen af skiftende styringsparadigmer. Bogen giver en forskningsbaseret fremstilling af en række styringsparadigmer, der har relevans i dag for den offentlige sektor.  

Med styringsparadigmer menes et sammenhængende sæt af forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan og skal organiseres, styres og ledes. Selvom paradigmebetegnelsen ofte bruges om den dominerende måde at anskue et givet felt på, opereres der ikke med denne afgrænsning, da en af bogens hovedpointer er, at flere styringsparadigmer typisk er i spil samtidig. De kan hver især være dominerende i forskellige dele af den offentlige sektor og hos forskellige aktørgrupper. De vil ofte være i indbyrdes konkurrence om at levere legitimitet til reformtænkning og organisatorisk struktur og styringsmæssigt design. Det handler med andre ord om forståelsen af, hvad der er ønskværdig styring. 

Bogen giver et samlet og systematisk overblik over de mange konkurrerende og sameksisterende styringsparadigmer, som hver især rummer deres bud på organisering, styring og ledelse af politiske og administrative processer i den offentlige sektor.

Nye bøger