KRAKA-pris for ph.d.-afhandling

Mathias Wullum Nielsen har fået KRAKA-prisen for ph.d.-afhandlingen ’New and Persistent Gender Equality Challenges in Academia’, som han skrev, mens han var tilknyttet Center for Forskningsanalyse.

01.05.2017 | Ingrid Marie Fossum

Mathias Wullum Nielsen er nu postdoc på Stanford University.

 

Mathias Wullum Nielsen fik den 27. april tildelt KRAKA-prisen for sin ph.d.-afhandling ’New and Persistent Gender Equality Challenges in Academia’, som han skrev, mens han var tilknyttet CFA.

Foreningen for Kønsforskning i Danmark står bag prisen.  

Navne