Forsker sætter forhold mellem stat og religion under lup

Flere folketingspartier har lagt op til, at forholdet mellem staten og folkekirken skal revideres. Den diskussion skal et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences nu kaste nyt lys over.

11.04.2012 | Jesper Toft Madsen

Både Enhedslisten, SF og til dels Liberal Alliance taler for en adskillelse af stat og kirke, mens Socialdemokratiet og De Radikale mener, at andre trosretninger bør få del i folkekirkens privilegier. Et nyt forskningsprojekt ved Business and Social Sciences skal nu stille skarpt på debattens kerne og komme med nye perspektiver.

- Projektet sætter perspektiv på den aktuelle offentlige debat om det fremtidige forhold mellem stat og kirke i Danmark. Det skal bidrage med ny viden til at forstå de konkrete processer, hvorigennem relationen mellem stat og kirke har betydning for demokratisering, siger adjunkt Flemming Juul Christiansen fra Insitut for Statskundskab og giver et eksempel:

- Et eksempel kunne være hvilken formel eller uformel rolle kirken spillede for beslutningsprocessen ved indførelsen af religionsfrihed.

Grundidéen bag det nye projekt er, at religiøse institutioners indflydelse, når et land bliver demokratisk, får stor og varig betydning for forholdet mellem stat og religion.

Idé med internationale perspektiver
I første omgang har forskeren fået 450.000 kroner fra AU Ideas til at belyse betydningen af de politiske forhold, der gjorde sig gældende, da der blev indført demokrati og religionsfrihed i en lang række lande. Både nye og gamle demokratier skal under luppen, og udover at etablere indledende møder og en mindre konference i Aarhus vil Flemming Juul Christiansen stræbe efter at få internationale samarbejdspartnere.

- Målet på længere sigt er at etablere relationer på tværs af fagdiscipliner til forskningsmiljøer, både på AU og udenfor, som afsæt for at trænge dybere ned i religionens betydning for vores politiske demokrati såvel historisk som nutidigt, understreger han.

Ambitionen om tværfaglige projekter skulle gerne udvikle sig til internationale projektsamarbejder, og Flemming Juul Christiansen håber at få tilknyttet en ph.d. i samme ombæring. Han påpeger, at projektet også har potentiale til at indgå i den udenlandske debat, hvor demokrati bliver anset som en vestlig idé og skal forenes med andre kulturer og religioner.

Om AU Ideas
AU Ideas er et nyt initiativ, der er skabt i samarbejde mellem Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet. Fonden har uddelt bevillinger for 13 millioner kroner til 30 nye såkaldte project developments. Projekterne varer mellem et og to år og giver forskere mulighed for at videreudvikle en idé og teste dens holdbarhed med henblik på at etablere større projekter.

Yderligere kommentarer

Flemming Juul Christiansen, adjunkt
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

Institut for Statskundskab
Telefon: 87 16 55 92
Email: fjc@ps.au.dk
undefined/Web

Forskningsnyhed, Samfund og politik, Medarbejdere, Religion og teologi