En milepæl for demokratiforskningen

Det nye, skelsættende Varieties of Democracy (V-Dem) datasæt kan gøre os klogere på demokratiets tilstand, og hvad der skal til for at udvikle og bevare det.

07.01.2016 | Ingrid Marie Fossum

Datasættet er nu frit tilgængelige på projektets hjemmeside www.V-Dem.net

Når resultatet af verdens største datasamling om et hav af forskellige aspekter ved demokrati frigives denne uge, kommer vi et vigtigt trin tættere på en bedre forståelse af, hvad der sikrer frihed, sikkerhed og velfærd i verden. Forskere får nemlig i højere grad end tidligere adgang til systematiske data, som muliggør mere detaljerede analyser af demokratisk udvikling, herunder dens årsager og virkninger.

”I stedet for at se på den overordnede sammenhæng, har vi nu mulighed for at se på sammenhængen mellem forskellige delaspekter af demokrati, såsom organisationsfrihed, stemmeret, uafhængige domstole og vold i forbindelse med valg,” siger professor i statskundskab og projektleder på V-dem-projektet Svend-Erik Skaaning.

V-Dem datasættet har mange fordele sammenlignet med tidligere forsøg på at måle demokrati. I stedet for blot én overordnet demokratiscore, får man nu mulighed for at se nærmere på en lang række delelementer ved demokratiet i stort set alle lande siden år 1900 og frem til i dag. Ikke mindre end 350 unikke og disaggregerede demokratiindikatorer kan eksempelvis hjælpe os til at vise, at selvom det i et bestemt land går fint med ytringsfriheden, går det ikke nødvendigvis så godt med korruption i den offentlige forvaltning eller diskrimination mod kvinder og minoriteter.

”Vi tilbyder to typer af data,” forklarer Svend-Erik Skaaning:

”Den ene type er baseret på surveys af mere end 2500 landeeksperter fra hele verden. Den anden type data er baseret på en stor gruppe af forskningsassistenter, som har indsamlet relevante oplysninger om f.eks. valgsystemer, statsledere og partier. Alle informationer er nu frit tilgængelige på projektets hjemmeside www.V-Dem.net – på nær vores eksperters identiteter, da det kan være farligt for visse af dem at stå offentligt frem, hvis de lever i undertrykkende diktaturer som Saudi-Arabien eller Kina.”

Flere og mere nuancerede indikatorer for frie og fair valg

Svend-Erik Skaaning har været med i V-Dem-projektet siden begyndelsen i 2009 – først med særligt ansvar for data om civile friheder og i det seneste års tid som én af fire projektledere. Han fremhæver, at det har været et stort arbejde, og at der har været lagt mange kræfter i at få den store dataindsamling sat op og gennemført. Men det som af flere blev spået til at være et umuligt projekt, er nu blevet realiseret med tilgængeligheden af 15 millioner såkaldte datapunkter knyttet til nuancerede indikatorer for frie og fair valg, som indfanger både elektorale, liberale, sociale, participatoriske og deliberative aspekter ved demokratiets tilstand.

”Det nye datasæt dækker flere år og lande end de fleste andre dataset. Desuden tilbyder vi mål for flere aspekter af demokrati end andre og gør det på en mere detaljeret måde. Endelig har vi anvendt informationer fra ikke mindre end fem landeeksperter (typisk tre nationale og to internationale) for hvert spørgsmål, som er blevet kombineret gennem en sofistikeret model, der reducerer risikoen for systematiske og tilfældige fejlvurderinger,” forklarer Svend-Erik Skaaning.

Det internationale forskerteam bag datasættet, som primært kommer fra USA og Skandinavien, er selv i gang med brugen af de nye data. For eksempel er det ambitionen at kaste nyt lys på et af de store, omdiskuterede spørgsmål om sammenhængen mellem velstand og demokratiudvikling.

Et andet projekt undersøger sammenhængen mellem et stærkt civilsamfund, partisystemet og demokratisk stabilitet, som Svend-Erik Skaaning arbejder på sammen med to kollegaer fra Aarhus BSS, professor Jørgen Møller og adjunkt Agnes Cornell.

Yderligere info

Svend-Erik Skaaning, professor i statskundskab
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Mail: skaaning@ps.au.dk
Telefon: 8716 5595 / 6133 5244

 

 

Forskningsnyhed