Bevilling sender Kevins til Utrecht

Anthony Kevins har modtaget en Marie Curie Individual Fellowship-bevilling på 1,4 millioner og forlader hermed instituttet for en stilling ved Universiteit Utrecht i Holland.

18.08.2017 | Ingrid Marie Fossum

Universiteit Utrech er et af Hollands ældste og dateres tilbage til 1636.

Anthony Kevins

Med Marie Curie-bevillingen på 1,4 millioner er Anthony Kevins klar til to år ved Universiteit Utrecht.

“Jeg er meget glad for at have modtaget bevillingen. Den giver mig både mulighed for at arbejde på et spændende projekt og for at tage det næste skridt i min karriere,” siger Anthony Kevins.

I sit projekt UNREP (Unequal Representation) vil han undersøge, hvad der spiller ind, når vi faktisk foretrækker en ulige repræsentation.

Anthony Kevins er allerede på plads i Holland, hvorfra han sender en sidste hilsen til kollegaerne i Aarhus:

“Jeg er taknemlig for at have haft mulighed for at arbejde med så venlige og gavmilde kollegaer de sidste tre år.”

Her er Anthony Kevins projektbeskrivelse:
Lige repræsentation er kernen i et repræsentativt demokrati, men er folk faktisk tilhængere af den lige repræsentation? Der er gode grunde til at tro, at folk kan tage en række forskellige holdninger i retning af ulige repræsentation (f.eks. forskelligartede gruppers indflydelse på politik), især når det kommer til grupper, som fremkalder stærke følelsesmæssige reaktioner (f.eks. etniske minoriteter). Borgere tænker måske, at grupper, som er berørte af en bestemt politik fortjener ekstra input (som følge af, at de er berørte), mindre input (som følge af bias) eller lige så stort input som alle andre.

Dog er det umuligt at sige noget meningsfuldt om disse holdninger, da vi næsten ikke ved noget om dem. Denne utilstrækkelige viden er en alvorlig mangel, som har konkrete konsekvenser: Disse præferencer former politik – og på sigt kan de forme repræsentative demokratiers virke.

Dette projekt er altså relevant ikke blot for aktuelle debatter inden for statskundskaben om både udstrækningen og oprindelsen af ulige repræsentation, men også for nutidens politik og dens kraftigt stigende antal populistiske påstande om, at nogle grupper har overdreven indflydelse på politik.

Ud over at behandle lige demokratisk repræsentation undersøger projektet også, hvad borgere synes om specifikke gruppers indflydelse på konkrete sager. Dette gøres ved at udføre omfattende, repræsentative panelundersøgelser og innovative undersøgelseseksperimenter i USA og Holland, hvis centrale ligheder og forskelle lader os få mest muligt ud af den viden, vi opnår ved en sammenligning mellem  to lande.

Gennem metodisk triangulering vil projektet føre til ny viden, som afdækker karakteren af og de afgørende faktorer for vores præferencer for ulige repræsentation.

Forskningen vil både skabe vigtige resultater for dem, der søger en bedre forståelse af forbindelserne mellem ulighed og demokrati, og for dem, som er interesseret i repræsentationen af marginaliserede grupper og populismens voksende opbakning.

Navne