Nyheder

05.04.2016 | Samfund og politik

5 millioner i Horizon 2020-midler til CFA

Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Institut for Statskundskab har fået 5 millioner kroner fordelt på tre projekter om henholdsvis etik og integritet i forskning, ansvarlighed i biovidenskabelig forskning samt evaluering af ligestillingsinitiativer i forskning og innovation.

"Det her er et fint eksempel på, hvordan forskningsideer og -projekter somme tider kan udvikle sig. En amerikansk kollega, Andy Reynolds, og jeg udviklede grundlaget for nogenlunde tilsvarende målinger for ca. 15 år siden," siger Jørgen Elklit. Foto: Colourbox

23.03.2016 | Offentligheden/ Pressen

Danske valg er de bedste i verden

Stort internationalt valgprojekt kårer Danmark som det land i verden, der er bedst til at afholde valg. Rammen bag målingen har forsker fra Aarhus BSS været med til at udvikle.

17.03.2016 | Nye bøger

Trust, Social Capital and the Scandinavian Welfare State - Explaining the Flight of the Bumblebee

Gert Tinggaard Svendsen og hans bror Gunnar Lind Haase Svendsen forklarer, hvordan det lykkes Danmark at have et af verdens bedste velfærdssamfund til trods for høje skatter og sociale ydelser, som giver rige muligheder for at læne sig tilbage og køre på frihjul.

”Principielt set er der fri konkurrence om at komme til orde i EU, og lobbyisme kan være med til at give et nuanceret billede af en sag, hvis alle relevante parter høres. Men i mange tilfælde giver det et forvrænget billede af forholdene, og lobbyisterne indsats kommer til at fremme snævre interesser på bekostning af almenheden," siger professor i statskundskab ved Aarhus BSS Gert Tinggaard Svendsen.

14.03.2016 | Offentligheden/ Pressen

Regulér lobbyisme: Producenterne vinder på bekostning af forbrugerne

Det går ud over forbrugere og skatteydere, når lobbyister kæmper producenternes sag i EU. Forsker fra Aarhus BSS anbefaler regulering af lobbyisme, så almene interesser får bedre vilkår.

03.03.2016 | Nye bøger

The Politics of Persuation

I deres nye bog stiller Gert Tinggaard Svendsen og Urs Steiner Brandt spørgsmålet: Bør lobbyisme reguleres i EU? De svarer ja og bidrager med otte klare anbefalinger til EU's beslutningstagere i forhold til regulering af lobbyisme.

Joshua Robison
Maria-Louise Clausen

01.03.2016 | Navne

Robison og Clausen modtager millionbevillinger fra DFF

Postdoc Joshua Robison modtager 1,7 millioner og ph.d.-studerende Maria-Louise Clausen får 1,6 millioner fra Det Frie Forskningsråd - Samfund og Erhverv - til deres projekter.

Det dydige samfund – dydernes rolle i etik og politik er den første bog på dansk, der rejser disse etiske spørgsmål, og som fører svarene helt frem til konkrete politiske indsigter.

29.02.2016 | Nye bøger

Det dydige samfund - dydernes rolle i etik og politik

Lasse Nielsen har skrevet bogen 'Det dydige samfund', som rejser spørgsmål som: Hvad er det gode menneskelige liv? Og hvordan bør jeg handle over for andre?

22.02.2016 | Debat

Aviser gør os mere kritiske over for krig

Det er vigtigt for demokratiet, at befolkningen via aviser bliver eksponeret for argumenter fra flere sider. Det får os til at stille spørgsmålstegn ved f.eks. det at gå i krig, forklarede den internationale forsker Leonie Huddy i en forelæsning på Institut for Statskundskab, Aarhus BSS.

Lasse Lindekilde taler ved seminar

15.02.2016 | Videnudveksling

Ensomme terrorister er ikke så ensomme endda, siger forsker fra Aarhus BSS

Hvis ensomme terrorister virkelig var helt alene og blev radikaliseret i fuldstændig isolation fra det omgivende samfund, så ville de være umulige at stoppe. Men forskning viser, at de faktisk er mindre løsrevne fra omgivelserne, end man normalt tror, og det gør det muligt for myndighederne at opdage dem i tide, fortæller en forsker fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Forskere viser nu, at man skal passe meget på med at se tilfredshedsmålinger som udtryk for organisationers kvalitet, og at man derfor skal være varsom med at træffe beslutninger på den baggrund. Foto: Jesper Rais, AU

04.02.2016 | Forskningsnyhed

Kan vi stole på tilfredshedsmålinger?

Tilfredshedsundersøgelser kan give et misvisende billede af offentlige institutioners kvalitet. Forskning fra Aarhus BSS viser, at man derfor bør være varsom med at træffe beslutninger, som har indflydelse på borgernes liv, på baggrund af resultater fra evalueringerne.

Viser resultater 71 til 80 ud af 362

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste