Du er her: AU » Om AU » Institut for Statskundskab » Aktuelt » Arrangementer » Arrangement

PhD forsvar: "Faktorer, der er bestemmende for kommunernes valg af strategier i forhold til regionerne"

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i statskundskab præsenterer cand.scient.pol. Anne Heeager sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

06.02.2012

Dato tor 10 maj
Tid 14:15 16:00
Sted Aud. 011, bygning 1324, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C

Emnet for forelæsningen er:

"Faktorer, der er bestemmende for kommunernes valg af strategier i forhold til regionerne".


Afhandlingen har titlen:

"Kommuner som interessevaretagere. Et studie af danske kommuners brug af alliancer i den regionale interessevaretagelse"

Med kommunalreformen af 2007 har samspillet imellem kommuner og regioner fået stadig større betydning for opgaveløsningen i den offentlige sektor. Det gælder blandt andet på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, erhvervsområdet og området for kollektiv trafik. Den enkelte kommunes opgaver og muligheder for at varetage disse er stærkt påvirket af, hvordan andre kommuner og regioner agerer.

Anne Heeagers PhD afhandling analyserer, hvordan danske kommuner varetager deres interesser i forhold til andre kommuner og til regionen. Afhandlingen viser blandt andet, at den enkelte kommune i betydelig grad forsøger at bruge alliancer med ligesindede som middel til at skabe gennemslagskraft for egne interesser.

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Jørgen Grønnegård Christensen (formand)
  • Professor Anne Lise Fimreite, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Programleder Ulf Hjelmar, Anvendt Kommunal Forskning (AKF)

Tid & sted:

torsdag den 10. maj 2012, kl. 14.15
i Aud. 011, bygning 1324, Aarhus Universitet.

Reception:

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i Frokostlokalet, bygning 1330.


SE OGSÅ: Pressemeddelelse vedrørende ph.d.-forsvar ved Anne Heeagers

PhD forsvar, Business and Social Sciences, Kommende studerende, Samfund og politik, Alumner, Medarbejdere, Offentligheden/ Pressen, Studerende
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.03.2015

Her finder du Institut for Statskundskab

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Statskundskab
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 7
8000 Aarhus C

E-mail: statskundskab@au.dk
Tlf.: 871 50000
Fax: 8613 9839

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013137702
EAN-nr: 5798000419582
Stedkode: 33111

Er du studerende eller medarbejder?

Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

For studerendeFaglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

For medarbejdere

Akkrediteringer

Hvad er School of Business and Social Sciences?

School of Business and Social Sciences er en bred business school og et af fire hovedområder ved Aarhus Universitet.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er School of Business and Social Sciences en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Her finder du School of Business and Social Sciences

Vis detaljeret kort

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk