PhD forsvar: "Faktorer, der er bestemmende for kommunernes valg af strategier i forhold til regionerne"

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i statskundskab præsenterer cand.scient.pol. Anne Heeager sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

06.02.2012

Dato tor 10 maj
Tid 14:15 16:00
Sted Aud. 011, bygning 1324, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C

Emnet for forelæsningen er:

"Faktorer, der er bestemmende for kommunernes valg af strategier i forhold til regionerne".


Afhandlingen har titlen:

"Kommuner som interessevaretagere. Et studie af danske kommuners brug af alliancer i den regionale interessevaretagelse"

Med kommunalreformen af 2007 har samspillet imellem kommuner og regioner fået stadig større betydning for opgaveløsningen i den offentlige sektor. Det gælder blandt andet på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, erhvervsområdet og området for kollektiv trafik. Den enkelte kommunes opgaver og muligheder for at varetage disse er stærkt påvirket af, hvordan andre kommuner og regioner agerer.

Anne Heeagers PhD afhandling analyserer, hvordan danske kommuner varetager deres interesser i forhold til andre kommuner og til regionen. Afhandlingen viser blandt andet, at den enkelte kommune i betydelig grad forsøger at bruge alliancer med ligesindede som middel til at skabe gennemslagskraft for egne interesser.

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Jørgen Grønnegård Christensen (formand)
  • Professor Anne Lise Fimreite, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Programleder Ulf Hjelmar, Anvendt Kommunal Forskning (AKF)

 


Tid & sted:

torsdag den 10. maj 2012, kl. 14.15
i Aud. 011, bygning 1324, Aarhus Universitet.

Reception:

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception i Frokostlokalet, bygning 1330.


SE OGSÅ: Pressemeddelelse vedrørende ph.d.-forsvar ved Anne Heeagers

PhD forsvar, Aarhus BSS, Kommende studerende, Samfund og politik, Alumner, Medarbejdere, Offentligheden/ Pressen, Studerende